Wethouder Smitsmans met het logo van Kansrijke Start

Lokale coalitie Kansrijke Start aan de slag in Roermond

28 februari 2024
Nieuwsbericht

Om meer kinderen een kansrijke start te geven, gaat de gemeente Roermond aan de slag met de (keten)aanpak Kansrijke Start. . De aanpak Kansrijke Start richt zich op de periode van -10 maanden tot 2 jaar. Die periode is ontzettend belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die geen kansrijke start hebben op latere leeftijd vaker problemen ondervinden. Kern van de aanpak is om mogelijke problemen met het opvoeden en opgroeien sneller te signaleren en ouders beter te ondersteunen.

Op 28 februari heeft de gemeente Roermond daarom een coalitie gesloten met relevante samenwerkingspartners uit de geboortezorg, opvoedondersteuning en de (informele) zorg voor volwassenen. Met onder andere deze partners gaat de gemeente de komende drie jaren aan de slag om meer kinderen in Roermond een kansrijke start in het leven te bieden. In de komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt.

Wethouder Marianne Smitsmans:  “Ik ben trots dat onze partners de handschoen samen met de gemeente willen oppakken om meer kinderen een kansrijke start te bieden. Tijdens de kick off bijeenkomst op 28 februari hebben we gemerkt dat we eenzelfde ambitie hebben en dat iedere partner vanuit een eigen expertise daar ook concreet aan kan bijdragen. Door nog beter samen te gaan werken, kunnen we de kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie, preventiever en effectiever ondersteunen”.

Intensiveringsprogramma Kiezen voor Kansen

De aanpak Kansrijke Start valt binnen het intensiveringsprogramma Kiezen voor Kansen waarin bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van de inwoners van Roermond centraal staan. De gemeenteraad van Roermond heeft in juli 2023 het intensiveringsprogramma Kiezen voor Kansen vastgesteld en ruim 10 miljoen euro uitgetrokken om meer inwoners gezond en kansrijk op te laten groeien en hun bestaanszekerheid te vergroten. Een deel van deze middelen wordt nu aangewend voor het bevorderen van een kansrijke start.