Mijn bedrijvenloket

Bij gemeente Roermond kunt u voor uw onderneming, vereniging of stichting steeds meer zaken online regelen.

Producten en diensten voor ondernemers

Op de pagina voor ondernemers vindt u verwijzingen naar de meest gevraagde producten en diensten voor ondernemers. Ook via de zoekfunctie vindt u snel alle producten en diensten. Op de betreffende productpagina vindt u informatie over de juiste manier van aanvraag en afhandeling.  

Inloggen op uw bedrijvenloket

Mijn Bedrijvenloket is uw zakelijke gedeelte van het digitale loket. Voor toegang tot Mijn Bedrijvenloket logt u in met eHerkenning  niveau 2 of hoger. Voor meer informatie ga naar www.eherkenning.nlexterne-link-icoon

Binnen het digitale loket vindt u uw persoonlijke pagina voor zaken met de gemeente Roermond. U kunt hier zien hoe uw onderneming geregistreerd is bij de gemeente. En u kunt steeds meer zaken digitaal regelen met de gemeente Roermond. Ook kunt u de afhandeling van een aantal (aan-)vragen volgen.

Over het bedrijvenloket

Waarmee moet u rekening houden met inloggen?

 • Meer informatie over inloggen met eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nlexterne-link-icoon.
 • U hebt de juiste eHerkenning nodig voor de onderneming, waarvoor u inlogt.
 • U logt in voor de hoofdonderneming of voor een specifieke vestiging van deze onderneming (afhankelijk van het eHerkenningsmiddel dat u gebruikt).
 • Ervaart u hierbij problemen of krijgt u een foutmelding, dan verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met de gemeente, telefoonnummer 140475
 • U vertegenwoordigt een vereniging of stichting. 
  De gemeente is verplicht (art. 30 Handelsregisterwet) de (adres)gegevens van een vereniging/stichting op te halen uit de Kamer van Koophandel. De hier geregistreerde gegevens zijn leidend bij de afhandeling van zaken en kunnen niet bij de afhandeling van individuele zaken worden aangepast. Gebruikelijk is ook dat alle correspondentie via het secretariaatsadres van de vereniging/stichting loopt. Als hier een wijziging in optreedt, dient u dit door te geven aan de Kamer van Koophandel. |
  Ervaart u hiermee problemen, dan verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met de gemeente, telefoonnummer 140475.
 • Wilt u inloggen als een vereniging of andere samenwerkingsvorm die niet is ingeschreven in de KvK en geen eHerkenning heeft?  
  In dat geval benadert u de gemeente als natuurlijk persoon en dient u diensten en producten aan te vragen als burger. Op www.roermond.nl vindt u alle informatie over onze producten en diensten, en in Mijn loket voor burgers vindt u de voortgang van al uw aanvragen.

Lopende zaken

 • Lopende zaken inzien
  Bekijk online de zaken die u heeft aangevraagd en die op dit moment in behandeling zijn bij de gemeente Roermond. De dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken is niet opgenomen in Mijn Bedrijvenloket. Heeft u een aanvraag ingediend bij de afdeling Sociale Zaken, of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0475.
 • Nieuwe aanvraag indienen
  Een nieuwe aanvraag of melding kunt u niet via Mijn Bedrijvenloket doen. Daarvoor moet u op www.roermond.nl/ondernemer het betreffende onderwerp kiezen en de vervolgstappen uitvoeren. 
  Let op: Mijn Bedrijvenloket is beschikbaar sinds 25 mei 2020. Zaken die vanaf deze datum zijn aangevraagd, worden gepresenteerd in Mijn Bedrijvenloket, zaken van vóór deze datum niet.

Uw contactgegevens

De gemeente krijgt de gegevens over uw onderneming door van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens zijn in Mijn Bedrijvenloket niet te wijzigen. Contactgegevens zoals e-mail en telefoon kunt u wel zelf in Mijn Bedrijvenloket invullen of wijzigen. Zijn er andere gegevens die moeten worden aangepast, start u een bedrijf of verhuist uw bedrijf? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Kijk voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen op de website: www.kvk.nl .

De berichtenbox voor bedrijven

In de berichtenbox voor bedrijven van Mijn Overheid worden géén berichten van de gemeente Roermond geplaatst. Zaken die u in behandeling heeft met de gemeente Roermond kunt u inzien in Mijn Bedrijvenloket.

Meer informatie of vragen?

Mist u zaken of hebt vragen over specifieke zaken met betrekking tot uw bedrijf? Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Roermond via mail@roermond.nl.