Mogelijkheden bij dakloosheid

Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en heeft u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Als u (tijdelijk) dakloos bent of dreigt te worden, kunt u zich melden bij de afdeling Wmo.

Hoe kunt u zich melden? 

U kunt de afdeling Wmo bellen via telefoonnummer 14 0475 op werkdagen van 9.00-17.00 uur. U kunt ook bij het stadskantoor langsgaan, het adres is Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond.
Het stadskantoor is open op:

  • Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 19.30 uur.

Wanneer kunt u zich melden? 

U kunt bij de gemeente Roermond terecht voor ondersteuning bij dakloosheid als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Legaal in Nederland verblijft
  • Dakloos bent of dat binnenkort wordt
  • Geen (vaste) slaapplek heeft

Een medewerker van de afdeling Wmo of van het meldpunt bij Moveoo kijkt samen met u welke hulp nodig is. In een gesprek zal samen met u uw situatie besproken worden en wordt bekeken welke mogelijkheden voor u het meest passend zijn. 

U heeft direct opvang nodig maar het stadskantoor/de afdeling Wmo van de gemeente is dicht. Wat nu? 

Heeft u nu een hulpvraag met betrekking tot dakloosheid die niet kan wachten tot de volgende werkdag, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer 088-3379079. 

Met welke opvangorganisaties werkt gemeente Roermond samen?

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken we samen met Moveoo externe-link-icoon en het Leger des Heilsexterne-link-icoon. Moveoo is er voor de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Huiselijk geweld

Iedereen kan zich bij ‘Veilig Thuis’ melden als er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis zal met u nagaan hoe uw veiligheidssituatie is en welke mogelijkheden u heeft om te komen tot een veilige situatie. Als u opvang nodig heeft, zal er met u een veilige plek gezocht worden. 

Veilig Thuis is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-2000. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.