Monumenten in Roermond

De gemeente Roermond heeft vele Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere kerken, (voormalig) boerderijen, restanten van de stadsmuur, maar ook woningen. De gemeente kent twee beschermde gezichten, dit zijn gebieden met een bijzonder monumentale waarde; het beschermd stadsgezicht van de binnenstad Roermond inclusief de Voorstad St. Jacob en het beschermd dorpsgezicht van Asselt.

Een rijke geschiedenis

Roermond was al in de Romeinse tijd een nederzetting aan de Roer. Daarna kreeg Roermond stadsrechten, werd het de hoofdstad van het Overkwartier Gelre, vervolgens Hanzestad en ook een kerkelijk bolwerk. 
De stad viel door de eeuwen heen onder het bestuur van maar liefst vijf verschillende landen: Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en tot slot het Koninkrijk der Nederlanden.

De St. Christoffelkathedraal

De St. Christoffelkathedraal aan de Markt is een Gotische kruisbasiliek en dateert uit 1410. Boven op de toren staat sinds 1957 een verguld beeld van de beschermheilige van Roermond en de kerk: Sint Christoffel.

Roermond is sinds 1559 bisschopsstad. In de kathedraal staat de zetel (cathedra) van de bisschop van Roermond. Toen er in de 16e eeuw een nieuw bisdom in deze omstreken moest komen werd er voor Roermond gekozen. In het verleden was Roermond hoofdstad geweest van het Overkwartier Gelre en bovendien had de stad een fikse stadsbrand achter de rug. De bisschopszetel was een welkome impuls voor de stad.
In de kerk vindt u veel kunstwerken en historische voorwerpen, zoals het Sacramentsaltaar en de preekstoel.
Rondom de kathedraal vindt u de stadswallen en Rattentoren. Meer informatie is terug te vinden op de website van We Are Roermondexterne-link-icoon.

Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk

Aan het Munsterplein bevindt zich de 13e eeuwse OLV Munsterkerk. Dit is het meest opmerkelijke en ook nauwelijks te ontwijken monument van Roermond. 
De Munsterkerk heeft letterlijk en figuurlijk vele stormen overleefd. De kerk is in verschillende fases en tijden gebouwd, daardoor is de oostelijke zijde in zuiver laat-romaanse stijl gebouwd en kent de westelijk zijde al gotische kenmerken. Het middenschip is zuiver romaans met zijn versieringen, de galerijen boven de beide zijbeuken en de grote ramen.
In de 19e eeuw werd de kerk gerestaureerd door dr. Pierre Cuypers.
In de kerk vindt u het praalgraf van Graaf Gerard IV en zijn vrouw, die hier 750 jaar geleden werden bijgezet.
Kijk voor meer informatie op de website van het VVV Roermondexterne-link-icoon of van We Are Roermondexterne-link-icoon.

De Minderbroederskerk

De Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel is een Gotische drieschepige hallenkerk en is gebouwd in de 15e eeuw. De kerk hoorde bij het klooster van de orde der Franciscanen, ook wel Minderbroeders genaamd.
Meer informatie over de historie van de Minderbroederskerk en de activiteiten vindt u op de website van Protestantse Gemeente Roermondexterne-link-icoon.

De Caroluskapel

De geschiedenis van de Caroluskapel gaat terug tot 1369. Ridder Werner, heer van Swalmen had het plan om een kapel te stichten. In 1376 werd op het achterliggende terrein een klooster gesticht. Van het oorspronkelijke klooster resteren nu nog de kloosterkerk (huidige Caroluskapel), de kapittelzaal, refter, de kruisgang en het keukengebouw.
Grenzend aan de Caroluskapel ligt Stadspark De Kartuis, een prachtig ommuurd park midden in het stadscentrum van Roermond. Meer informatie is te vinden op de website van We Are Roermondexterne-link-icoon.

De Kapel in ’t Zand

De Kapel in ’t Zand (Kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand) is een van de drukst bezochte bedevaartkerken in Nederland. In de buurt van de kapel zou een Poolse edelman een Maria-beeldje hebben gevonden in een waterput. De Kapel stamt uit de 15e, maar werd in 1578 tijdens de tachtigjarige oorlog afgebroken. In 1610 werd er een nieuwe en grotere kapel gebouwd. Door de groei van het aantal bedevaartgangers is de Kapel verschillende keren uitgebreid.
U kunt meer informatie vinden over onder andere de geschiedenis op de website van de Kapel in ’t Zandexterne-link-icoon en op de website van We Are Roermond.externe-link-icoon

Het Stadhuis

Een ander belangrijk monument is het Roermondse Stadhuis uit 1700, waarvan de kelders uit de 13e eeuw komen. In het torentje van het stadhuis aan de Markt bevindt zich de stadsbeiaard. Op de toren staan een aantal levensgrote beelden van figuren welke onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van Roermond. Dagelijks om 12.00 uur draaien en bewegen de beelden geheel rond op de muziek van het carillon. Kijk voor meer informatie op de website van We Are Roermondexterne-link-icoon.

De Cattentoren

De Cattentoren is een overblijfsel van de oude vestingwerken van Roermond. De stadsmuur uit 1380 is gedeeltelijk gerestaureerd en is maar een klein deel van wat ooit de Cattentoren was. De rest is tijdens onder andere het beleg van 1702 verloren gegaan.

Het Oude Kerkhof

Het Oude Kerkhof is gelegen aan de Weg langs het Kerkhof nabij het bekende bedevaartsoort Kapel in ’t Zand. Het is daarbij een van de oudste begraafplaatsen in Nederland.
De begraafplaats kent enkele bijzondere graven zoals het “graf met de handjes”, de Oude Joodse Begraafplaats en “De verlaore Kirkhoaf”. Meer informatie kunt u vinden op de website van Het Oude Kerkhofexterne-link-icoon en op de website van We Are Roermondexterne-link-icoon.

Het kruiswerkpark

Het kruiswerkpark ligt nabij Kapel in 't Zand. Het Kruiswegpark is bijna meer een museum dan een park: langs verschillende kronkelpaden en tussen bijzondere bomen en struiken vindt u prachtige beelden en schilderijen. 
Het park is aangelegd van 1919 tot 1928, naar een ontwerp van de bekende Roermondse architect dr. Pierre Cuypers. 
U kunt meer informatie vinden over onder andere activiteiten en openingstijden op de website van We Are Roermondexterne-link-icoon.

Monumentenroute

Tijdens het volgen van de 'Monumentenwandeling' maakt u kennis met de bijzondere gebouwen die Roermond rijk is. Het vertrekpunt is het VVV-kantoor aan de Markt en de St. Christoffelkathedraal. 
De monumentenwandeling is verkrijgbaar in de Nederlandse, Duitse of Engelse taal. Meer informatie kunt u vinden op de website van Hart van Limburg.externe-link-icoon