Natuurgebieden in Roermond

De gemeente Roermond heeft vele mooie natuurgebieden die een bezoek meer dan waard zijn. Op deze pagina vindt u informatie over de natuurgebieden, parken, landgoederen en de Maasplassen van Roermond.

Natuurgebieden

Ook op de website van Hart van Limburgexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de natuur in en rondom Roermond. 
Ook de website van Staatsbosbeheerexterne-link-icoon biedt u informatie over het natuurgebied rondom Roermond, activiteiten en toegankelijke routes.
Op de website van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheidexterne-link-icoon staat o.a. een agenda van activiteiten en routes in Roermond en omgeving.

Blankwater

Het Blankwater is een natuurontwikkelingsproject dat is uitgevoerd als onderdeel van het landelijk natuurbeleid. Het gebied Blankwater ligt aan de zuid-oostzijde van de kern Boukoul.

Bos van de Eeuw

Het Bos van de Eeuw is aangeplant ter gelegenheid van het millenniumjaar 2000. Het bos zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen het Beesels Broek en de gemeentebossen van Swalmen.

Driestruik en Breidberg

Langs de Keulsebaan tussen Roerstreek en Melick ligt het kleine natuurgebied De Driestruik. Het bestaat uit kleine veldjes struikheide afgewisseld met stukken naald- en loofbos.
De Breidberg heeft een meer open karakter en binnen het gebied wisselen bos, stuifduin, heide, grasland en een aantal poelen elkaar af.

Hammerveld-Oost

Natuurgebied Hammerveld-Oost ligt vlak bij het centrum van Roermond, tussen de oevers van de Roer en de Hambeek. De natuur krijgt in dit gebied de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Isabellegreend en Ooldergreend

De Isabellegreend en de Ooldergreend vormen de oevers en gronden rond de Oolderplas die zelf door afgraving is ontstaan. De afwisselende vegetatie op de greenden en de eilandjes voor de oevers maken het gebied interessant voor dieren en planten en voor recreërende bezoekers. 

De Melickerheide

De Melickerheide maakt onderdeel uit van Nationaal Park De Meinweg. Het gebied vormt een verbindingszone voor bijvoorbeeld soorten als de das en het wild zwijn. Via de Melickerheide kunt u naar andere delen van het Nationaal park de Meinweg wandelen of fietsen.

Spik

Spik is een klein maar mooi natuurgebied ten oosten van Roermond. Het vormt samen met de gebieden tussen Maalbroek, Straat en Kloosterweg een verbinding tussen de natuurgebieden Spickerbroek en Haambroek aan de noordzijde en Melickerveld aan de zuidzijde.

Stadsweide

Het natuurgebied Stadsweide ligt tussen het industrieterrein de Willem-Alexanderhaven, de wijk Leeuwen en de Maas. In het gebied streeft Staatsbosbeheer naar herstel van natuurlijke processen.

Swalmdal

Het totale stroomgebied van de Swalm beslaat ongeveer 277 km² waarvan 26 km² in Nederland ligt. Ook van de lengte ligt maar een klein stukje in Nederland namelijk 12,2 km van de in totaal ongeveer 43 km. Het is een van de weinige beken die nog natuurlijk door het landschap meandert. Het Swalmdal is aangewezen als Natura 2000 gebied.

’t Veen

Natuurgebied ’t Veen ligt langs de Nederlands-Duitse grens ten oosten van Asenray en achter Landhotel Bosrijk Roermond. Het is een natuurontwikkelingsgebied.

Vuilbemden

Dit natuurgebiedje ligt ten noorden van Roermond tussen Leeuwen en Asselt in een oude Maasmeander. Door het moerassige karakter is het gebied wat minder goed toegankelijk. Wandelen rondom is wel mogelijk.

Groengordel langs de Maasnielderbeek en Dennemarken

De Maasnielderbeek stroomt dwars door de stad en grenst aan diverse woonwijken. Langs de Maasnielderbeek bevindt zich aan beide zijden van het water een prachtige groengordel.

Kruiswegpark en Het oude Kerkhof

Het Kruiswegpark is gelegen aan de Parklaan te Roermond. Het Oude Kerkhof oftewel ‘den Aje Kirkhaof’ is gelegen aan de Herkenbosscherweg/Weg langs het Kerkhof vlakbij bedevaartsoort Kapel in ’t Zand.

Nationaal Herdenkingspark Roermond en Natuurpark Hattem

Nationaal Herdenkingspark Roermond en Natuurpark Hattem liggen aan de zuidzijde van Roermond dat onderdeel is van het Roerdal. Het natuurgebied bestaat uit twee delen; het Nationaal Herdenkingspark Roermond en het Natuurpark Hattem. In het park bevinden zich twee monumenten; het Nationaal Indië-monument en het VN-monument.

Stadspark de Kartuis

Stadspark De Kartuis is een prachtig ommuurd park midden in het stadscentrum van Roermond.

De Asseltse Plassen

De Asseltse Plassen maken onderdeel van het Maasplassengebied en zijn ontstaan door grindwinning. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte plassen, kleine eilandjes, rietranden en ruigte langs de oevers. De Asseltse Plassen zijn gemakkelijk met de fiets of auto te bereiken.

Zuidplas en Smalbroek

De Maasplas Hatenboer bestaat onder andere uit Zuidplas en Smalbroek en is een onderdeel van het Maasplassengebied ten westen van Roermond. De Zuidplas vormt samen met het aan de zuidkant gelegen Smalbroek een mooi en waterrijk natuurgebied.

Hornergriend

De Maasplas Hornergriend is via de Maasplas Hatenboer verbonden met de Maas. Deze plas biedt volop recreatieve mogelijkheden.

Oolderplas

De Oolderplas ligt ten zuidwesten van het dorp Ool en is ontstaan door grindwinning. Het gebied heeft een open verbinding met de Maas en er wordt veel gerecreëerd op en in het water.

Landgoed Groenewoud

Het landgoed ligt ten oosten van Swalmen en omvat ook De Hout en het Wandelpark dichtbij zwembad De Bosberg. Door het gebied loopt de sterk meanderende Swalm met vele zand- en grindbanken, ondiepe snelstromende trajecten en traag stromende diepe binnenbochten. De diverse poelen in het gebied worden gevoed door grondwater en, bij hoge waterstanden, door de Swalm.