Het NatuurHistorisch Genootschap Limburg (NHGL) en wethouder van Ballehooij met nieuw maanblad over natuurgebied Driestruik-Breidberg

Natuuronderzoek in de Driestruik en Breidberg

18 april 2024
Nieuwsbericht

Het NatuurHistorisch Genootschap Limburg (NHGL) heeft de nieuwste uitgave van haar maanblad gewijd aan het natuurgebied Driestruik-Breidberg in de gemeente Roermond. Dit terrein is eind jaren negentig ingericht ter compensatie van het verlies aan natuur bij de ontwikkeling van het Industrieterrein Heide-Roerstreek.

Het Maandblad van het NHGL, dat wordt samengesteld uit artikelen door natuuronderzoekers, geeft een weergave van de biodiversiteit en ecologie van natuurgebieden in Limburg. Het themanummer dat nu is samengesteld gaat in op de insectenrijkdom van het terrein.

"Driestruik-Breidberg is een groene oase binnen het industrieterrein en vormt een groene verbinding tussen de Meinweg en het Roerdal," zegt Math de Ponti, voorzitter van het Natuur Historisch Genootschap Limburg. "Met dit Maandblad willen we het belang van natuurbescherming benadrukken. Daarbij laten we zien dat natuur in de bebouwde omgeving van belang is voor het welzijn van de bewoners en werkende"

Wethouder Felix van Ballegooij (Natuur, landschap en biodiversiteit) die het voorwoord voor rekening nam van deze editie van het maandblad, kreeg vandaag het eerste exemplaar overhandigd door het NatuurHistorisch Genootschap. “Het Koninklijk NatuurHistorisch Genootschap Limburg speelt een cruciale rol bij het behoud en de promotie van dit unieke stukje natuur in onze gemeente. Samen met vele andere betrokkenen, zoals ook de leerlingen van MBO Yuverta en de werkgroep Driestruik, werken zij aan het creëren van bewustwording en het beschermen van dit prachtige gebied voor toekomstige generaties. Ik wil mijn waardering uitspreken voor al diegenen die zich dag in, dag uit inzetten voor het behoud van deze gebieden.”