Panorama Maas - foto Koen Vullers

Nieuwe visie op dienstverlening

26 juli 2023
Nieuwsbericht

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 juli de nieuwe Visie Dienstverlening van de gemeente Roermond vastgesteld. Hoofdlijn in deze visie is dat we onze inwoners, ondernemers, verenigingen (en andere ‘klanten’) nog nadrukkelijker centraal stellen bij al onze dienstverlening. Sneller, betrouwbaar en duidelijk, dat willen we zijn.

Wat gaat u ervan merken?

We gaan zorgen voor snellere afhandeling van uw vragen en verzoeken door onder andere beter te sturen op naleving van onze servicenormen. Ook gaan we eraan werken dat onze inwoners de dienstverlening als betrouwbaar en duidelijk ervaren. Dit doen we door voor iedereen (digitaal) beter toegankelijk te zijn. Door te voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor digitale informatie. Hierbij kun je denken aan het kunnen lezen van documenten door blinden en slechtzienden met behulp van een voorleesfunctie op de website).

En tenslotte, door onze afspraken beter na te komen en ervoor te zorgen dat onze informatie en communicatie begrijpelijk is voor iedereen. Dit betekent onder andere dat onze klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten en dat helder is waar ze zelf aan moeten voldoen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld duidelijke servicenormen en welke informatie je zelf moet aanleveren bij afname van een bepaalde dienst.

Hoe gaan we dit doen?

Dit willen we bereiken door enerzijds in te zetten op meer digitalisering en gebruik maken van meer eigentijdse mogelijkheden. Anderzijds houden we ook rekening met inwoners die juist meer moeite hebben met digitale dienstverlening. Wethouder Vincent Zwijnenberg: “We zetten de komende jaren bij onze dienstverlening nadrukkelijk in op eigentijdse technologieën en standaardisatie daar waar mogelijk. Hierdoor spelen we capaciteit vrij die we gaan inzetten om, met oog voor de menselijke maat, juist daar waar nodig maatwerk te leveren.” 

Meerjarenplan

Voor het realiseren van deze ambities is een meerjarenplan opgesteld met diverse projecten daarin. Wethouder Zwijnenberg: “Zo’n verbetering gaat niet over één nacht ijs.  Zo kunnen we ons steeds focussen op het succesvol afronden van een project voordat we een volgend verbeterpunt aanpakken. We gaan ook beter onze klanttevredenheid meten zodat we weten of we de juiste stappen zetten en met het beoogde effect. Alles voor een nog betere dienstverlening!”