Extra hulp voor inwoners met gestegen energiekosten

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel inwoners honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om inwoners te helpen met het betalen van de energierekening. Zo is de energiebelasting verlaagd, ontvingen inwoners met een laag inkomen € 1.300,- energietoeslag en kreeg iedereen € 190,- korting op de energierekening in november en december. En is er sinds 1 januari een prijsplafond voor energie.

Ondanks deze maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie. 

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: "Steeds meer inwoners in de stad komen in de knel bij het betalen van hun energielasten. Ik vind het belangrijk dat iedereen de energierekening kan blijven betalen en we financiële problemen en schulden voorkomen. Daarom ondersteunen wij de komende periode mensen met een laag inkomen. Bij de berekening van de bijdrage kijken we niet alleen naar de kosten, maar kunnen wij ook besparingsadviezen geven om het energieverbruik te verminderen."

Wie krijgt individuele bijzondere bijstand voor energie?

Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. In het schema hieronder ziet u hoeveel 150% van de bijstandsnorm is voor huishoudens in de leeftijd tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is de meest voorkomende bijstandsnorm.

Neem contact op met het Cluster Sociale Zaken als u wilt weten welke norm op u van toepassing is.

  2022 2023
Alleenstaande €1653,- €1794,-
Gehuwd of samenwonend €2361,- €2563,-

Deze bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. 

Wat zijn de verdere voorwaarden? 

  • U woont in Roermond en heeft een zelfstandige woonruimte;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw inkomsten zijn niet hoger dan 150% van de bijstandsnorm; 
  • U kunt laten zien dat uw energiekosten zijn gestegen door een nieuw energiecontract of een wisselend tarief;
  • Als gevolg van de gestegen energiekosten zijn er financiële problemen;
  • Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023;
  • Wij houden rekening met de maatregelen van het Rijk. 

Wilt u gebruik maken van deze regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via de contactpagina van Sociale Zaken.