Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De gemeente ontvangt veel aanvragen voor de energietoeslag. Daarom kan het langer duren voordat uw aanvraag is behandeld. Wij proberen u zo snel mogelijk te laten weten of u in aanmerking komt voor de toeslag. Excuses voor het ongemak.

Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten een energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Inwoners van onze gemeenten die een uitkering hebben van de gemeente en een zelfstandig huishouden voeren hebben de toeslag al uitbetaald gekregen.

Verhoging energietoeslag naar € 1.300

De energietoeslag was eerst € 800. De regering heeft de energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. De gemeente Roermond heeft een nabetaling gedaan voor alle huishoudens die eerst het bedrag ad € 800 hebben ontvangen. Nieuwe aanvragers ontvangen vanaf 15 september meteen een bedrag van € 1.300.

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen via DigiD een aanvraag indienen:   

Aanvraag energietoeslag (via DigiD)

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: ‘De stijgende energiekosten raken iedereen, maar vooral onze inwoners met een kleine beurs. De extra rekeningen kunnen voor veel stress en onrust zorgen. Ik ben blij dat het kabinet geld beschikbaar stelt en dat we dit nu snel kunnen gaan uitkeren. Hopelijk geeft dit onze inwoners wat meer rust.’

Voor wie is de eenmalige toeslag?

De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, welke een zelfstandige woonruimte bewonen. Als meerdere mensen met een uitkering op hetzelfde adres wonen, wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. Mensen die in een inrichting wonen, kinderen die bij hun ouders inwonen, kamerbewoners of daklozen krijgen de energietoeslag niet. 

Hoe hoog is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?

Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.322,05 netto
Voor gehuwden tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.888,84 netto
Alleenstaande (ouder), pensioengerechtigd: € 1.470,80 netto
Gehuwden, pensioengerechtigd: € 1.992,43 netto
 • Bovenstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2022
 • Dit zijn de bedragen inclusief vakantietoeslag.
 • Wij kijken alleen naar uw inkomen en niet naar eventueel vermogen (op de bank of in uw huis).

Automatische betaling voor bijstandsgerechtigden

Inwoners van onze gemeenten die een uitkering hebben van de gemeente en een zelfstandig huishouden voeren hebben de toeslag al uitbetaald gekregen.

Geen brief ontvangen, maar wel een laag inkomen?

Ontvangt u geen uitkering maar heeft u wel een laag inkomen en bewoont u een zelfstandige woonruimte? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen via deze pagina. 

In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag:

 1. Uw inkomen is hoger dan 120% van de van bijstandsnorm (zie Wat is een laag inkomen?)
 2. U bent jonger dan 21 jaar en woont niet zelfstandig.
 3. U bent dak- of thuisloze;
 4. U bent een kamerbewoner of kostendeler of kostganger;
 5. De hoofdhuurder komt mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag;
 6. U verblijft in een inrichting.

Huishoudens die een uitkering ontvingen van de gemeente op 15 maart 2022 hebben de toeslag op 15 april toegekend gekregen. Huishoudens in de schuldhulpverlening of die een AIO-uitkering ontvangen krijgen de toeslag later. Dat tijdstip is nog niet bekend. Houd deze site in de gaten voor het tijdstip. Zodra dat duidelijk is zullen wij dat hier communiceren.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente maar heeft u wel een laag inkomen en bewoont u een zelfstandige woonruimte? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. Dat kan vanaf 1 mei 2022 via deze pagina. 

Aanvragen kan via deze site of telefonisch via 14 0475. Als u belt zal een medewerker u een aanvraagformulier toesturen. 

In het aanvraagformulier wordt vermeld welke gegevens u mee moet sturen voor de aanvraag. Dit zijn in ieder geval:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (een rijbewijs is niet voldoende);
 • recente inkomstenbewijzen (denk aan loonstroken of uitkeringsspecificaties);
 • een kopie van uw bankpas of bankafschrift om uw rekeningnummer vast te kunnen stellen. 

Inwoners die de energietoeslag al hebben ontvangen, gaan een nabetaling van € 500 ontvangen. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Neem dan contact op met de WegWijZer via www.wegwijzerroermond.nl

De energietoeslag kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022. 

Nee, er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld, eigen woning, bezit van auto etc.).

Nee, dit heeft geen gevolgen. Hierdoor behoudt u bijv. uw recht op toeslagen van de Belastingdienst. 

Nee, wij controleren niet of uw energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Neem dan contact op met het team schuldhulpverlening van de gemeente. Zij gaan samen met u op zoek naar oplossingen. Het team schuldhulpverlening geeft advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanpak van uw financiële problemen. U kunt vrijblijvend en gratis contact opnemen via email schuldhulp@roermond.nl of telefoonnummer 0800-020 20 54. Een medewerker van het team zal dan contact met u opnemen.

Nee, dan komt u niet in aanmerking.

 

 Ik ben student. Kom ik ook in aanmerking voor de energie toeslag?

Ja, studenten komen ook in aanmerking voor de studietoeslag, zo lang zij aan de voorwaarden, zoals deze op deze pagina zijn beschreven, voldoen.