Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers

In opdracht van de regering biedt de gemeente Roermond vanaf 8 augustus tijdelijke noodopvang aan 100 asielzoekers uit Ter Apel. Voor een periode van tenminste 3 maanden vangen we deze mensen op in het voormalig pand van de Trompetter aan de Nassaustraat 102 in de wijk ’t Veld. Zo helpen we om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. We vullen deze regelmatig aan.

Veelgestelde vragen tijdelijke noodopvang asielzoekers in Roermond

De regering verplicht de veiligheidsregio’s van Nederland om een deel van de asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. De situatie daar is schrijnend. Er moet snel gehandeld worden. De Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, heeft de opdracht van het Rijk gekregen om tijdelijk 225 asielzoekers op te vangen. Hiervan vangt de gemeente Roermond er tijdelijk 100 op. Dat doen we omdat we een verantwoordelijkheid voelen om deze mensen te helpen. 

Nee, vanwege de urgentie is er geen andere locatie beschikbaar in Roermond. Alle mogelijke opties zijn bekeken en afgewogen. De locatie aan de Nassaustraat 102 kan in een snel tempo klaar gemaakt worden om deze mensen op te vangen en gaf daarom de doorslag.

Omdat er sprake is van een landelijke crisis. De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Maar de belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al hadden moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn. Hierdoor zijn extra opvangplekken voor asielzoekers nodig.

Landelijk is men druk bezig nieuwe opvanglocaties te zoeken. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet de regering een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden. 

Het zijn voornamelijk gezinnen met kinderen die hun intrek nemen op de Nassaustraat. Waar deze gezinnen vandaan komen is nog niet duidelijk.

Zij arriveren gefaseerd op maandag 8 augustus en dinsdag 9 augustus, telkens in groepen van 25 personen. Na dinsdag wonen er dan tijdelijk bijna 100 mensen op deze plek.

Deze mensen zullen voor een periode van tenminste 3 maanden verblijven op de Nassaustraat. Tot november ongeveer. We hopen dat er daarna een meer structurele oplossing voor hen komt. Daar wordt landelijk hard aan gewerkt. 

De gemeente vindt de veiligheid zeer belangrijk. Er zal daarom 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele beveiliging aanwezig zijn rondom het pand. De praktijk laat echter ook zien dat dergelijke noodopvang meestal prima verloopt, zonder al te veel overlast voor de omgeving.

Het Rode Kruis verzorgt de noodopvang en is het eerste aanspreekpunt voor de asielzoekers. Het Rode Kruis is van ’s morgen tot ’s avonds op de locatie aanwezig. Naast een dak boven hun hoofd krijgen deze mensen ook goede maatschappelijke en juridische begeleiding (onder andere van vluchtelingenwerk), dagbesteding en kinderen die leerplichtig zijn, kunnen onderwijs volgen. Ook krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. En er gelden huisregels, die bewoners in hun eigen taal krijgen uitgereikt. Het Rode Kruis coördineert dit allemaal en werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties.

De locaties waar we de Oekraïense vluchtelingen opgevangen, worden volledig benut. Daar is dus geen plek voor de asielzoekers.

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen ook een medische intake. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: kernteamasielzoekers@roermond.nl of tel 14 0475. Omwonenden kunnen rechtstreeks met het Rode Kruis bellen voor vragen. Dit telefoonnummer is bij de buurt bekend.