Tijdelijke noodopvang asielzoekers

Sinds augustus 2022 vangen we in onze gemeente tijdelijk asielzoekers op. De tijdelijke noodopvang is in het voormalig pand van de Trompetter aan de Nassaustraat 102 in de wijk ’t Veld. De noodopvang blijft nog tot 1 maart 2023 open. 

We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. We vullen deze regelmatig aan.

Veelgestelde vragen tijdelijke noodopvang asielzoekers in Roermond

De regering verplicht de veiligheidsregio’s van Nederland om een deel van de asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Zo ook Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar onze gemeente onderdeel van is. De gemeente Roermond helpt mee, omdat we een verantwoordelijkheid voelen om deze mensen te helpen.

Nee, vanwege de urgentie is er geen andere locatie beschikbaar in Roermond. Alle mogelijke opties zijn bekeken en afgewogen. De locatie aan de Nassaustraat 102 kon in een snel tempo klaar gemaakt worden om deze mensen op te vangen en gaf daarom de doorslag.

Omdat er sprake is van een landelijke crisis. De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Maar de belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al hadden moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn. Hierdoor zijn extra opvangplekken voor asielzoekers nodig.

Landelijk is men druk bezig nieuwe opvanglocaties te zoeken. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet de regering een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

Op dit moment verblijven zo’n 70 mensen in de noodopvang aan de Nassaustraat. Het zijn met name gezinnen met kinderen. Ze komen onder andere uit Syrië, Jemen en Somalië. Het aantal mensen dat op de locatie verblijft varieert continu. Dat komt omdat er regelmatig in- en uitstroom van vluchtelingen plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat mensen besluiten terug te gaan naar het land van herkomst of elders in het land onderdak aangeboden krijgen.

De noodopvanglocatie aan de Nassaustraat blijft nog tot 1 maart 2023 open. 

De gemeente vindt de veiligheid zeer belangrijk. Er zal daarom 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele beveiliging aanwezig zijn rondom het pand. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de noodopvang prima verloopt, zonder overlast voor de buurt.

Het Rode Kruis verzorgt de noodopvang en is het eerste aanspreekpunt voor de asielzoekers. Het Rode Kruis is van ’s morgen tot ’s avonds op de locatie aanwezig. Naast een dak boven hun hoofd krijgen deze mensen ook maatschappelijke en juridische begeleiding (onder andere van vluchtelingenwerk), dagbesteding en kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school. Ook krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. En er gelden huisregels, die bewoners in hun eigen taal krijgen uitgereikt. Het Rode Kruis coördineert dit allemaal en werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties.

De locaties waar we de Oekraïense vluchtelingen opvangen, worden volledig benut. Daar is dus geen plek voor de asielzoekers.

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen ook een medische intake.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: kernteamasielzoekers@roermond.nl of tel 14 0475. Omwonenden kunnen rechtstreeks met het Rode Kruis bellen voor vragen. Dit telefoonnummer is bij de buurt bekend.