Object plaatsen op openbare gemeentegrond

Als u tijdelijke bouwobjecten op de weg of de stoep wilt plaatsen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Het gaat dan om verplaatsbaar materiaal en/of materieel voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden.

Vergunning aanvragen via formulier

Als u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, doet u dat via het formulier 'Aanvraag Vergunning voor tijdelijk gebruik gemeentegrond voor (bouw)objecten', onderaan deze pagina. Vul het formulier volledig in en lever het met de gevraagde bijlagen in. 

Stuur de aanvraag naar: 
Gemeente Roermond
T.a.v. cluster Vergunning, toezicht en handhaving 
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Of per e-mail naar: mail@roermond.nl.

Wat wordt verstaan onder verplaatsbaar materiaal en/of materieel voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden?

 • hoogwerkers
 • steigers
 • kranen
 • pannen-/ verhuisliften
 • pompinstallaties
 • bouwschuttingen
 • containers
 • keten
 • eco-toiletten
 • opslag bouwmaterialen

Wat zijn de voorwaarden?

 • Zorg voor een vrije doorgang van tenminste:
  • 1,20 meter op de stoep
  • 3,50 meter op de rijloper in het voetgangersgebied
 • Het plaatsen, gebruiken, onderhouden en verwijderen van het object moet veilig zijn voor weggebruikers.
 • Gebruik wegafzettingen als dat nodig is voor een veilige doorstroom van het verkeer. Volg daarbij de richtlijnen van CROW 96bexterne-link-icoon.
 • Afvoer van water moet mogelijk blijven.
 • U mag met het object geen schade maken of vervuiling veroorzaken.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de ruimte die het object inneemt en de duur van de plaatsing.  

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, conceptverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nlexterne-link-icoon.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, conceptverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.