vinkje iconObject plaatsen op openbare gemeentegrond

Als u tijdelijke bouwobjecten op de weg of de stoep wilt plaatsen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Het gaat dan om verplaatsbaar materiaal en/of materieel voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden.

Vergunning aanvragen via formulier

Als u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, doet u dat via het formulier 'Aanvraag Vergunning voor tijdelijk gebruik gemeentegrond voor (bouw)objecten', onderaan deze pagina. Vul het formulier volledig in en lever het met de gevraagde bijlagen in. 

Stuur de aanvraag naar: 
Gemeente Roermond
T.a.v. cluster Vergunning, toezicht en handhaving 
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Of per e-mail naar: mail@roermond.nl.

Wat wordt verstaan onder verplaatsbaar materiaal en/of materieel voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden?

 • hoogwerkers
 • steigers
 • kranen
 • pannen-/ verhuisliften
 • pompinstallaties
 • bouwschuttingen
 • containers
 • keten
 • eco-toiletten
 • opslag bouwmaterialen

Wat zijn de voorwaarden?

 • Zorg voor een vrije doorgang van tenminste:
  • 1,20 meter op de stoep
  • 3,50 meter op de rijloper in het voetgangersgebied
 • Het plaatsen, gebruiken, onderhouden en verwijderen van het object moet veilig zijn voor weggebruikers.
 • Gebruik wegafzettingen als dat nodig is voor een veilige doorstroom van het verkeer. Volg daarbij de richtlijnen van CROW 96b.
 • Afvoer van water moet mogelijk blijven.
 • U mag met het object geen schade maken of vervuiling veroorzaken.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de ruimte die het object inneemt en de duur van de plaatsing.  

Aanvraag vergunning