Object plaatsen op openbare gemeentegrond

Als u tijdelijke bouwobjecten op de weg of de stoep wilt plaatsen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Het gaat dan om verplaatsbaar materiaal en/of materieel voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden.

Start digitale aanvraag als burger (met DigiD)

Start digitale aanvraag als bedrijf (met eHerkenning)

Vergunning aanvragen via formulier

Stuur de aanvraag naar: 
Gemeente Roermond
T.a.v. cluster Vergunning, toezicht en handhaving 
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Of per e-mail naar: mail@roermond.nl.

 • hoogwerkers
 • steigers
 • kranen
 • pannen-/ verhuisliften
 • pompinstallaties
 • bouwschuttingen
 • containers
 • keten
 • eco-toiletten
 • opslag bouwmaterialen
 • Zorg voor een vrije doorgang van tenminste:
  • 1,20 meter op de stoep
  • 3,50 meter op de rijloper in het voetgangersgebied
 • Het plaatsen, gebruiken, onderhouden en verwijderen van het object moet veilig zijn voor weggebruikers.
 • Gebruik wegafzettingen als dat nodig is voor een veilige doorstroom van het verkeer. Volg daarbij de richtlijnen van CROW 96b.
 • Afvoer van water moet mogelijk blijven.
 • U mag met het object geen schade maken of vervuiling veroorzaken.

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de ruimte die het object inneemt en de duur van de plaatsing.