Ontheffing parkeer- en verkeersregels

Wilt u laden, lossen, (ver)bouwen of verhuizen op openbare plekken die verboden zijn voor auto's en andere voertuigen? Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones? Dan kunt u bij de gemeente vragen om een ontheffing van het verbod.

Gemeente Roermond
Cluster beheer openbare ruimte / verkeer
Postbus 900
6040 AX Roermond
U kunt het ingescande formulier ook sturen naar verkeer@roermond.nl

De kosten per ontheffing bedragen € 32,40 (tarief 2023).

In Roermond mag u in het voetgangersgebied laden en lossen 

  • Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 12:00 uur.
  • Dagelijks (met uitzondering van de koopavond) in de avonduren van 18:00 tot 23:00 uur.
  • Op donderdagavond (koopavond) van 21:00 tot 23:00 uur.
  • In de avonduren kunt u alleen met kleine voertuigen en bestelbussen in het voetgangersgebied laden en lossen.