Plan ‘Werk aan de wijk!’ voor samenwerken aan een betere leefomgeving

23 februari 2024
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond zet een volgende stap met wijkgericht werken. Daarmee worden inwoners betrokken bij het maken van plannen voor hun wijk of dorp en kunnen ze hier een actieve rol in vervullen. De gemeenteraad heeft donderdagavond akkoord gegeven op het nieuwe beleid ‘Werk aan de wijk!’.

Met ‘Werk aan de wijk!’ wil de gemeente samen met inwoners de leefomgeving en sociale samenhang in de stadswijken en dorpskernen verbeteren. Dit wordt gedaan op twee manieren:

  • Met inwoners en maatschappelijke organisaties werken aan zogeheten wijkagenda’s. Daarin staan de belangrijkste thema’s van een wijk of kern centraal die zorgen voor een prettige leefomgeving
  • Meer ruimte geven aan inwoners om met eigen ideeën te komen.

Bekijk hier het hele raadsvoorstel voor het nieuwe beleid (agendapunt 8)externe-link-icoon

Maatwerk voor elke wijk

Iedere wijk of kern in Roermond is anders en vraagt daarom om een andere aanpak. Ook heeft de gemeente uitgewerkt hoe zij wil inspelen op overige ideeën en initiatieven van inwoners. Per wijk of kern wordt budget beschikbaar gesteld waarmee de thema’s op de wijkagenda en de initiatieven van de inwoner makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Wethouder Felix van Ballegooij: “In onze wijken en kernen barst het van de goede ideeën over hoe het beter en mooier kan. Te veel ideeën belanden nu in een bureaula of stranden in regels. Daarom stellen we met ‘Werk aan de wijk!’ een andere manier van werken voor. Ik geloof in de kracht van samenwerking, waarbij we samen met inwoners en wijkpartners werken aan oplossingen en initiatieven. Zij kennen het beste de behoeften in hun buurt. Door goed samen te werken krijgen we meer voor elkaar.’  

Snel van start

‘Werk aan de wijk!’ werkt voor iedereen het beste als er snel en zichtbaar resultaat is. Om snel verbeteringen te zien, wordt nog dít jaar gestart met het maken van wijkagenda’s met enkele thema’s. De komende jaren wil de gemeente graag naar een samenwerking toewerken waarbij inwoners een sterke invloed hebben op de ontwikkelingen in de wijken en kernen. Dit gaat in de ene wijk/kern sneller dan in de andere. Uitgangspunt is en blijft dat inwoners van iedere wijk of kern een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van hun leefomgeving.

Hoe inwoners hun ideeën met de gemeente kunnen delen wordt binnenkort bekendgemaakt.