Projectleider Zero Emissie Zone aan het woord

Project: Een leefbare en aantrekkelijke binnenstad door Zero Emissie Zone (ZES) Stadslogistiek

12 maart 2024
Projecten

Roermond gaat, net als een 30 andere gemeenten in Nederland, aan de slag met de Zero Emissie Stadslogistiek voor een schonere en veiligere binnenstad in 2029. In 2024 onderzoeken we of het mogelijk is om een Zero Emissie Zone (ze-zone) in te voeren in de binnenstad en de omgeving voor stadslogistiek. Zero emissie gaat over voertuigen die niet rijden op fossiele brandstoffen en dus geen schadelijke uitstoot veroorzaken. Stadslogistiek betekent al het zakelijke bestel- en vrachtverkeer (bijv. belevering van horeca of onderhoud aan gebouwen). Vervoer van personen (bijv. taxi’s, groepsvervoer, OV bussen) en scheepvaart vallen erbuiten.

Informatieavond invoering zero emissie zone stadslogistiek Roermond

Op 26 juni 2024 vindt er een informatieavond plaats in het Stadhuis, Markt 31 Roermond. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom. Om 19.00 uur start de bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij het onderzoek over een mogelijke invoering van de zero emissiezone verder toe en is er de mogelijkheid tot stellen van vragen. Na afloop van de presentaties kunt u in gesprek gaan met aanwezige deskundigen van de gemeente. We sluiten de bijeenkomst af om 20.30 uur. 

Aanmelden is niet verplicht, maar wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt via moniquevermeulen@roermond.nl. Vermeld daarbij ook het aantal personen waarmee u naar de bijeenkomst komt.

Waarom een Zero Emissie Zone?

De invoering van de ze-zone sluit aan op de plannen voor mobiliteit en duurzaamheid van de gemeente Roermond: Gemeente Roermond klimaatneutraal 2050 en de gemeentelijke organisatie in 2030. De gemeente wil samen met ondernemers, inwoners, logistieke- en bouwbedrijven, gemeente en andere belanghebbenden werken aan een aantrekkelijk, gezond, veilig stadscentrum en aan de economische vitaliteit. Zero Emissie Stadslogistiek draagt daarnaast flink bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

Met reeds 30 gemeenten die vergelijkbare initiatieven ontplooien, is de invoering van Zero Emissie Zones een beproefde methode om steden schoner, veiliger en milieuvriendelijker te maken. Het beperken van emissies in het stadscentrum draagt dus niet alleen bij aan een verbeterde luchtkwaliteit, maar ook aan verbetering van leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat en beperking van (verkeers)overlast. Voor meer informatie kijk op www.opwegnaarzes.nlexterne-link-icoon of www.doehetzero.nlexterne-link-icoon.    

Wat houdt het onderzoek in?

Dit jaar gaan we samen met ondernemers, logistieke partners, bewoners, en andere stakeholders opzoek naar de locatie(s) van de zone, wat gaat het kosten en wat levert het op? Welke ondersteunende maatregelen (subsidies) zijn nodig? En op welke wijze gaan we handhaven? Dit proces is van groot belang voor het opstellen van een gedegen voorstel dat de belangen van alle betrokken partijen behartigt.

De verzamelde informatie vormt de basis voor het onderzoek (effectenstudie). Op basis van dit onderzoek en het draagvlak beslist de gemeenteraad of de Zero Emissie Zone haalbaar is en bepaalt zij de omvang van de zone.

Te onderzoeken gebieden

Hoe kunt u deelnemen?

Uw mening is van belang om samen tot een gedegen plan te komen. Houd daarom onze communicatiekanalen in de gaten voor aankondigingen over bijeenkomsten, enquêtes en andere mogelijkheden om uw stem te laten horen. Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Freek Boele, Projectleider ZES. freekboele@roermond.nl 06-19437335.

Planning

Na de onderzoeksfase stellen we op basis van de verzamelde informatie een gedetailleerd voorstel op. Dit voorstel wordt in december 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad waarna een besluit wordt genomen over we wel of niet doorgaan met de invoering van de Zero Emissie Zone in 2029.

Samen werken we aan een schonere en groenere toekomst voor Roermond!