Gemeenteraad

Raad en commissies

U kunt de samenstelling, agenda’s, vergaderstukken, raads- en commissie-informatiebrieven etc. bekijken in iBabs.

Sprekersplein

Op het Sprekersplein kunt u de leden van raad en commissies toespreken, zowel over geagendeerde als over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt.

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad. 

Uitzending raad en commissies

Kijk hier de uitzendingen van de gemeenteraad en commissies.

Uw Reactie
Uw Reactie