Rampen en calamiteiten

Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. De sirene, NL-Alert of de officiële rampenzender geven u meer informatie. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv en internet.

Sirene

Let op: als u de sirene hoort, is hij voor u bedoeld. Als u binnen bent, hoeft u de sirene niet te horen. De sirene is bedoeld voor buitenshuis.

  • Ga naar binnen.
  • Sluit ramen, deuren en ventilatiekanalen.
  • De sirenes testen we elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur. Er is dan niets aan de hand. Gaat de sirene op een ander moment, dan is er wel gevaar.

Blijf op de hoogte

Als er zich een ramp of noodsituatie voordoet kunt u op de hoogte blijven via:

Hoe kan ik mij voorbereiden op een noodsituatie?

Er kunnen zich in Nederland verschillende soorten noodsituaties voordoen. Het is handig om in deze situaties te weten hoe u het beste kunt reageren. Op de site van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u hierover alle informatie.

NL-alert

Via NL-Alert krijgt u een tekstbericht op uw mobiel. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Kijk op nl-alert.nlexterne-link-icoon hoe u uw mobiel instelt.

Risicokaart

Op de Risicokaart van de Rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u zien welke risico’s er bestaan in uw woon-of werkomgeving.

Waterstanden en hoog water

Via de website www.waterstandlimburg.nlexterne-link-icoon bent u altijd op de hoogte van de actuele waterstanden en –afvoeren in Limburg.  Houd bij (dreigende) wateroverlast sociale media kanalen en de website van Waterschap Limburg in de gaten.

Ook kunt u altijd bellen met Meldpunt Water: 0800-0341.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noordexterne-link-icoon verzorgt de multidisciplinaire coördinatie op en tijdens de rampenbestrijding.
De Veiligheidsregio is het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie.