wegwijzerbord iconReclame plaatsen

Voor het maken van reclame heeft u een vergunning nodig. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u die online aanvragen. Vergunning voor het plaatsen van een uitstalling, straatreclame, driehoeksborden, project-/bouw-/verkoop- en verhuurbord

Aanvraag op papier

Vul het formulier onderaan de pagina volledig in met de gevraagde bijlagen.

Stuur de aanvraag naar: 

Gemeente Roermond, Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw vergunning.

Voor welke reclame heb ik een vergunning nodig?

 • Reclame met een tijdelijk karakter:
  • driehoeksborden
  • stoepborden
  • uitstallingen van koopwaar
 • Gevelreclame en reclame die te maken heeft met de realisatie van een bouwwerk, op een andere plek dan de bouwlocatie:
  • losse belettering
  • dubbelzijdige uitsteekbak
  • lichtbak
  • aanlichting via spots en lampen
  • lichtlijn
  • banier
  • reclame in spanframe
  • bouw-/ projectborden
 • Overige reclames:
  • reclames tijdens evenementen
  • toeristische bewegwijzering
  • bewegwijzering voor bedrijven
  • stadspromotie
  • reclame-uitingen waarvoor een concessieovereenkomst geldt

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de wijze waarop u reclame maakt. 

Meer informatie

 • Voor bewegwijzering voor bedrijven op bedrijventerreinen belt u de bedrijventerreinmanager van het Stichting Parkmanagement Regio Roermond, tel. 06 22 16 07 13 of de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML), tel. (0475) 426 242.
 • Bel het cluster Beheer Openbare Ruimte, tel. (0475) 35 92 29 / (0475) 35 93 80 voor:
  • lichtmastreclames/ informatieborden/ stadsplattegronden en voertuigen met reclame
  • reclame over evenementen in de openbare ruimte op billboards
 • Voor reclame-uitingen op evenemententerreinen stuurt u een e-mail naar evenementen@roermond.nl.
 • Bel (0475) 35 95 74 / (0475) 35 95 79 voor: 
  • reclame-uitingen bij of reclamebewegwijzeringen tijdens wegwerkzaamheden
  • toeristische bewegwijzering
 • Voor stadspromotie Cityvereniging: evenementenmededelingen, promotiebanieren binnenstad, pilot bloembakken en 'hangingbaskets' neemt u contact op met Citymanagement Roermond, tel. (0475) 33 72 22 of stuur een e-mail naar info@weareroermond.com.

Aanvraag vergunning plaatsen reclame