Reclame plaatsen

Voor het maken van reclame heeft u een vergunning nodig.

Voor welke reclame heb ik een vergunning nodig?

 • Gevelreclame en reclame die te maken heeft met de realisatie van een bouwwerk, op een andere plek dan de bouwlocatie: 
  • Losse belettering
  • Dubbelzijdige uitsteekbak
  • Lichtbak
  • Belichting via spots en lampen
  • Lichtlijn
  • Banier
  • Reclame in spanframe
  • Bouw-/ projectborden

Let op. Als u voor een van de bovenstaande varianten een vergunning nodig heeft, vraagt u deze aan via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon.

Reclame met een tijdelijk karakter

Ook voor reclame met een tijdelijk karakter heeft u een vergunning nodig. Dit zijn bijvoorbeeld:  

 • Driehoeksborden
 • Stoepborden
 • Uitstallingen van koopwaar

Als u voor reclame met een tijdelijk karakter een vergunning wilt aanvragen, doet u dat via een van onderstaande formulieren. De gemeente beslist dan  binnen 8 weken over uw vergunning.  

Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag?

 • Kleurenfoto’s die de bestaande situatie van de (locatie van de) reclame weergeven
 • Situatie-, gevel- en/of ontwerptekeningen die details van de te plaatsen reclame bevatten, zoals:
  • Afmetingen
  • Kleuren
  • Eventueel gebruik van verlichting

Overige reclames

 • Overige reclames:
  • Reclames tijdens evenementen
  • Toeristische bewegwijzering
  • Bewegwijzering voor bedrijven
  • Stadspromotie
  • Reclame-uitingen waarvoor een concessieovereenkomst geldt

Voor het aanvragen van een vergunning voor overige reclames neemt u contact op met een van onderstaande partijen. 

 • Voor bewegwijzering voor bedrijven op bedrijventerreinen belt u de bedrijventerreinmanager van het Stichting Parkmanagement Regio Roermond, tel. 06 22 16 07 13 of de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML), tel. (0475) 426 242.
 • Bel het cluster Beheer Openbare Ruimte, tel. (0475) 35 92 29 / (0475) 35 93 80 voor:
  • lichtmastreclames/ informatieborden/ stadsplattegronden en voertuigen met reclame
  • reclame over evenementen in de openbare ruimte op billboards
 • Voor reclame-uitingen op evenemententerreinen stuurt u een e-mail naar evenementen@roermond.nl.
 • Bel (0475) 35 95 74 / (0475) 35 95 79 voor: 
  • reclame-uitingen bij of reclamebewegwijzeringen tijdens wegwerkzaamheden
  • toeristische bewegwijzering
 • Voor stadspromotie Cityvereniging: evenementenmededelingen, promotiebanieren binnenstad, pilot bloembakken en 'hangingbaskets' neemt u contact op met Citymanagement Roermond, tel. (0475) 33 72 22 of stuur een e-mail naar info@weareroermond.com.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de wijze waarop u reclame maakt. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op