Reclame plaatsen

Voor het maken van reclame heeft u een vergunning nodig. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u die online aanvragen.

Vergunning voor het plaatsen van een uitstalling, straatreclame, driehoeksborden, project-/bouw-/verkoop- en verhuurbord

Start digitale aanvraag als burger (met DigiD)

Start digitale aanvraag als bedrijf (met eHerkenning)

Aanvraag op papier

Vul het formulier volledig in met de gevraagde bijlagen.

Stuur de aanvraag naar: 
Gemeente Roermond, Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw vergunning.

 • Reclame met een tijdelijk karakter:
  • driehoeksborden
  • stoepborden
  • uitstallingen van koopwaar
 • gevelreclame en reclame die te maken heeft met de realisatie van een bouwwerk, op een andere plek dan de bouwlocatie:
  • losse belettering
  • dubbelzijdige uitsteekbak
  • lichtbak
  • aanlichting via spots en lampen
  • lichtlijn
  • banier
  • reclame in spanframe
  • bouw-/ projectborden
 • overige reclames:
  • reclames tijdens evenementen
  • toeristische bewegwijzering
  • bewegwijzering voor bedrijven
  • stadspromotie
  • reclame-uitingen waarvoor een concessieovereenkomst geldt

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de wijze waarop u reclame maakt. 

 • Voor bewegwijzering voor bedrijven op bedrijventerreinen belt u de bedrijventerreinmanager van het Stichting Parkmanagement Regio Roermond, tel. 06 22 16 07 13 of de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML), tel. (0475) 426 242.
 • Bel het cluster Beheer Openbare Ruimte, tel. (0475) 35 92 29 / (0475) 35 93 80 voor:
  • lichtmastreclames/ informatieborden/ stadsplattegronden en voertuigen met reclame
  • reclame over evenementen in de openbare ruimte op billboards
 • Voor reclame-uitingen op evenemententerreinen stuurt u een e-mail naar evenementen@roermond.nl.
 • Bel (0475) 35 95 74 / (0475) 35 95 79 voor: 
  • reclame-uitingen bij of reclamebewegwijzeringen tijdens wegwerkzaamheden
  • toeristische bewegwijzering
 • Voor stadspromotie Cityvereniging: evenementenmededelingen, promotiebanieren binnenstad, pilot bloembakken en 'hangingbaskets' neemt u contact op met Citymanagement Roermond, tel. (0475) 33 72 22 of stuur een e-mail naar info@weareroermond.com.