Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt. 

De rekenkamercommissie toetst het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

 • Rechtmatigheid: Voert het bestuur wet- en regelgeving uit?
 • Doeltreffendheid: Heeft het beleid de bedoelde effecten?
 • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet en tegen zo laag mogelijke kosten?

De rekenkamercommissie wil antwoord geven op de volgende vragen:

 • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
 • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
 • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamercommissie voert 2 onderzoeken per jaar uit.

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden en 3 raadsleden.

 • Voorzitter: de heer mr. P. M. B. Schrijvers (extern lid). 
 • De heer ir. N. op de Laak (extern lid)
 • De heer P.L.C.M. Janssen (extern lid)
 • Mevrouw L. van der Stelt (raadslid)
 • Mevrouw A.H.J.J. Sanders-Meuter (raadslid)
 • De heer J.M.W. de Kunder (raadslid)
 • Secretaris: de heer A. Vestjens

Vacature extern lid en beoogd voorzitter Rekenkamercommissie

Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl.

Dit zijn de meeste recente onderzoek van de rekenkamercommissie. Heeft u een ander document nodig? Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl.