vergrootglas-plus iconRekenkamercommissie

De rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt.

Taak

De rekenkamercommissie toetst het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

  • Rechtmatigheid: Voert het bestuur wet- en regelgeving uit?
  • Doeltreffendheid: Heeft het beleid de bedoelde effecten?
  • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet en tegen zo laag mogelijke kosten?

Missie

De rekenkamercommissie wil antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
  • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
  • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamercommissie voert 2 onderzoeken per jaar uit.

Samenstelling

De voorzitter van de rekenkamercommissie is Mevrouw M. Kurt. 

De externe leden zijn de heer N. op de Laak,  de heer P. Janssen, en mevrouw M. Kurt.

De interne leden (raadsleden) zijn: mevrouw Sabine Maas en de heer Michael Kalthoff.

De secretaris is de heer A.H.C. Vestjens.

Meer informatie

Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl

Onderzoeksrapporten en jaarverslagen