vergrootglas-plus iconRekenkamercommissie

De rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt.

Taak

De rekenkamercommissie toetst het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

  • Rechtmatigheid: Voert het bestuur wet- en regelgeving uit?
  • Doeltreffendheid: Heeft het beleid de bedoelde effecten?
  • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet en tegen zo laag mogelijke kosten?

Missie

De rekenkamercommissie wil antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
  • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
  • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamercommissie voert 2 onderzoeken per jaar uit.

Samenstelling

De rekenkamercommissie wil antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
  • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
  • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamercommissie voert 2 onderzoeken per jaar uit.

Meer informatie

Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl

Onderzoeksrapporten

Dit zijn de meeste recente onderzoek van de rekenkamercommissie. Heeft u een ander document nodig? Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl.

Onderzoeksrapporten en jaarverslagen