De regenboogvlag hangt aan het stadhuis van Roermond

Roermond Regenboogstad

In Roermond doet iedereen mee en mag iedereen zichzelf zijn. We leven in een tolerante samenleving met respect voor iedereen. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plaats. Daarom blijft de gemeente Roermond zich als Regenboogstad ook in 2023-2026 inzetten voor de LHBTI+ inwoners van Roermond.

Vanuit het programma Regenboogsteden ontvangt de gemeente Roermond daarvoor jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenwerken

Als Regenboogstad ondersteunen we initiatieven en activiteiten van de LHBTI+ gemeenschap in Roermond en spannen we ons als gemeente ook zelf in om bij te dragen aan de acceptatie van alle inwoners. Dit doen we niet alleen, maar samen met de gemeenschap. 

  • Eén van de organisaties die zelf de handen uit de mouwen steekt is de vereniging OUCH ZO. Dit is een LHBTI-vereniging in Limburg die onder andere in Roermond diverse activiteiten organiseert voor de LHBTI+ gemeenschap.
    Zie ook www.ouchzo.nlexterne-link-icoon
  • Een ander voorbeeld is Stichting Gay Soos Roermond die werkt aan de sociale acceptatie van met name LHBTI-senioren en voor hen maandelijks ontmoetingsbijeenkomsten organiseert.
    Zie ook www.gaysoosroermond.nlexterne-link-icoon
  • Ongelijk behandeld? Neem dan contact op met Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV Limburg). Zij luisteren naar uw  verhaal, geven advies en helpen. 
    Zie ook www.advlimburg.nlexterne-link-icoon

Daarmee blijven we samen werken aan de volledige acceptatie en gelijkheid van alle inwoners in Roermond, ongeacht seksualiteit en gender.

Beleidsplan Regenboogstad