Stadstoezicht

Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het doel is om Roermond veilig, bereikbaar en schoon te houden. Dit doen zij in samenwerking met andere partners zoals de politie, woningbouwverenigingen en andere medewerkers van de gemeente.

Contact met Stadstoezicht

Cluster leefbaarheid en veiligheid
Slachthuisstraat 102
6041 CB Roermond
stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht is (telefonisch) bereikbaar via telefoonnummer: (0475) 35 91 01:

  • Maandag tot en met donderdag  van 08.00-16.30 uur en op wisselende dagen ook in de avonduren  van 16.30-23.00 uur
  • Vrijdag en zaterdag van 08.00-23.00 uur
  • Zondag van 09.30-18.00 uur

Buiten deze uren kunt u terecht bij de politie via 0900-8844. 

Toezicht en veiligheid

Stadstoezicht houdt toezicht op straat en spreken burgers aan op ongewenst gedrag. De BOA houdt toezicht op straat zodat mensen zich veilig voelen en het fijn is om in de stad en wijken te leven. De BOA houdt zich onder andere bezig met:

  • Optreden voor de openbare orde en veiligheid
  • Optreden voor milieuhandhaving en het opsporen van illegale afvaldumping
  • Handhaven van de algemeen plaatselijke verordening
  • Toezicht op parkeren
  • Begeleiding van evenementen

Lees meer over Stadstoezicht in de wijk.

Beheer fietsenstalling

De medewerkers van Stadstoezicht werken in de gratis bewaakte fietsenstallingen in de stad.

Overige taken

Daarnaast houdt Stadstoezicht zich bezig met de naleving van de regels van de Visserijwet, verkeer, milieu en de APV rondom de Maasplassen. Dit doen zij door controles uit te voeren in samenwerking met onder andere de groene brigade van de Provincie Limburg, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en de politie.