sirene iconStadstoezicht

Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het doel is om Roermond veilig, bereikbaar en schoon te houden. Dit doen zij in samenwerking met andere partners zoals de politie, woningbouwverenigingen en andere medewerkers van de gemeente.

Contact met Stadstoezicht

Cluster leefbaarheid en veiligheid
Slachthuisstraat 102
6041 CB Roermond
stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht is van maandag tot en met woensdag (telefonisch) bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. Meldingen na 16.30 uur kunnen per e-mail worden doorgegeven aan Stadstoezicht, zodat wij hier wel kennis van nemen via stadstoezicht@roermond.nl

Van donderdag tot en met zondag en op feestdagen is Stadstoezicht (telefonisch) bereikbaar van 08.00 uur tot 23.00 uur. 

Het cluster Stadstoezicht is telefonisch bereikbaar tijdens bovengenoemde openingsuren op telefoonnummer: (0475) 35 91 01. Buiten deze uren kunt u terecht bij de politie via 0900-8844. 

Toezicht en veiligheid

Stadstoezicht houdt toezicht op straat en spreken burgers aan op ongewenst gedrag. De BOA houdt toezicht op straat zodat mensen zich veilig voelen en het fijn is om in de stad en wijken te leven. De BOA houdt zich onder andere bezig met:

  • Optreden voor de openbare orde en veiligheid
  • Optreden voor milieuhandhaving en het opsporen van illegale afvaldumping
  • Handhaven van de algemeen plaatselijke verordening
  • Toezicht op parkeren
  • Begeleiding van evenementen

Lees meer over Stadstoezicht in de wijk.

Beheer fietsenstalling

De medewerkers van Stadstoezicht werken in de gratis bewaakte fietsenstallingen in de stad.

Beheer parkeren

Parkeerbeheer onderhoudt de parkeerautomaten in de gemeente Roermond.

Overige taken

Daarnaast houdt Stadstoezicht zich bezig met de naleving van de regels van de Visserijwet, verkeer, milieu en de APV rondom de Maasplassen. Dit doen zij door controles uit te voeren in samenwerking met onder andere de groene brigade van de Provincie Limburg, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en de politie.