Starterslening aanvragen

Wilt u voor het eerst een huis kopen en zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De maximale koopsom voor een bestaande woning is €210.000,-. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de starterslening aan bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Hoeveel mag ik lenen?

 

Uw Reactie
Uw Reactie