Studietoeslag voor studenten die niet kunnen bijverdienen

Studenten die structureel niet kunnen bijverdienen door een chronische ziekte, beperking of het verrichten van mantelzorg kunnen vanaf nu studietoeslag aanvragen bij de gemeente. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is de studietoeslag precies?

De studietoeslag is een maandelijks bedrag dat de gemeente betaalt aan studenten die door hun medische situatie of het verrichten van mantelzorg niet kunnen bijverdienen.

Het bedrag loopt op van € 90,- euro per maand voor 15- jarigen tot € 300,- euro per maand voor studenten van 21 jaar of ouder. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 en geldt voor de gehele duur van de studie.

Wat zijn de voorwaarden?

Om studietoeslag te krijgen moet de student voldoen aan een aantal voorwaarden. De student:

  • is inwoner van de gemeente Roermond;
  • ontvangt studiefinanciering;
  • kan door een structurele beperking, ziekte of het verrichten van noodzakelijke mantelzorg niet bijverdienen;
  • heeft geen recht op een Wajong uitkering.

Studietoeslag aanvragen

De studietoeslag kun je aanvragen bij het cluster Sociale Zaken van de gemeente Roermond: