Subsidie afkoppelen regenwater

U kunt subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt van het riool. Afkoppelen betekent dat u uw regenpijp losmaakt van het riool. Het regenwater komt dan niet meer in de riolering terecht, maar in uw tuin.

Regenwater opvangen in uw tuin heeft een aantal voordelen. We zetten ze hieronder op een rij:

 • Uw bomen en planten kunnen gebruik van maken van het regenwater.
 • U bespaart op het waterverbruik omdat u minder hoeft te beregenen. 
 • U voorkomt hiermee dat bij hevige buien het riool overstroomt.
 • Het helpt in de aanpak van verdroging (door langdurig neerslagtekort). Door klimaatverandering krijgen we daar steeds meer mee te maken.
 • Regenwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering terecht komt. In de riolering wordt het schone water namelijk vermengd met vuilwater. Het water moet onnodig afgevoerd worden en vervolgens gereinigd worden in een rioolwaterzuivering.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie is € 10,- per vierkante meter af te koppelen (dak)oppervlak. 

Aanvragen via afkoppelcoach 

De gemeente Roermond heeft een afkoppelcoach. Deze coach kan u helpen met uw aanvraag en adviseren hoe u uw dak kunt afkoppelen. U kunt contact opnemen met de coach via onderstaande knop. 

Voorwaarden subsidie

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van het pand.
 • De af te koppelen regenpijp of afvoerput is aangesloten op de riolering. 
 • U koppelt minimaal 40 vierkante meter dakoppervlak af. Meet hiervoor het oppervlak van het dak dat u wilt afkoppelen. Het oppervlak van het dak is de breedte van het huis maal de lengte. Of het dak schuin of plat is maakt voor de berekening niks uit. 
 • U realiseert een waterberging met bodem-infiltratie met een inhoud van minimaal 1 kubieke meter. Dat komt overeen met 1000 liter. 
  Voorbeeld: een regenton heeft meestal een inhoud van 150 tot 250 liter. Het plaatsen van alleen een regenton is daarom niet voldoende voor de aanvraag van de stimuleringsregeling. Bovendien is een regenton geen infiltratie voorziening. Na een bui blijft de ton vol staan met regenwater. Met een geheel of deels gevulde regenton kan het regenwater van een volgende bui niet opgevangen worden. Per aanvraag wordt maximaal de helft van de inhoud van één normale regenton meegeteld (er wordt maximaal 125 liter meegeteld).       
 • De volledige tekst van de regeling vindt u hierexterne-link-icoon

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidieaanvraag voor het afkoppelen van regenwater gaat in 5 stappen: 

 1. Aanmelden
  U meldt zich aan via  het formulier 'informatieverzoek waterklaar'externe-link-icoon . De gemeente toetst of uw perceel in aanmerking komt voor subsidie. 
 2. Contact afkoppelcoach
  Als uw perceel in aanmerking komt neemt de afkoppelcoach contact met u op. U ontvangt een aanvraagformulier dat u zelf of samen met de afkoppelcoach invult.
 3. Toetsen aanvraag
  U stuurt het aanvraagformulier op en de gemeente toetst of uw aanvraag akkoord is. U ontvangt hierover een bericht.
 4. Betaling voorschot en uitvoering afkoppelmaatregel
  Als uw aanvraag akkoord is ontvangt u het subsidiebedrag als voorschot. U kunt de afkoppelmaatregel uitvoeren.
 5. Gereed melden en controle
  Indien de afkoppelmaatregel gereed is meldt u dat bij de gemeente.  De gemeente controleert de afkoppelmaatregel op de juiste wijze is uitgevoerd.  Zo ja, dan ontvangt u een bericht dat het voorschot omgezet wordt in een blijvende betaling. 

Aandachtspunten

 • Start niet met de uitvoering van de afkoppelmaatregel voordat uw aanvraag akkoord is. Zo voorkomt u een teleurstelling als de aanvraag niet akkoord is.
 • Het bedrag dat u ontvangt is een voorschot. Als u de afkoppelmaatregel niet uitvoert moet u het bedrag terugbetalen. Als u de afkoppelmaatregel niet op de juiste wijze uitvoert moet u het bedrag gedeeltelijk terugbetalen.  

Waterklaar met een wadi

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Eén van de gemakkelijkste oplossingen om het regenwater van je dak en tuin op te vangen is een wadi. Het woord wadi staat voor waterafvoer door infiltratie. Een wadi is een verlaagd gedeelte van de tuin waar het water (via een gootje, buis of oppervlakkig) naar toe stroomt. Daarna zakt het water weg in de bodem. Een wadi kan een laag gelegen grasveldje zijn, maar kan ook verlaging zijn die is aangeplant met planten die tegen water en tegen droogte kunnen. Het ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook goed voor de biodiversiteit! Een wadi met planten slibt ten opzichte van gras ook minder snel dicht.

NK Tegelwippen

Vanaf 21 maart t/m 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats. Iedereen kan meedoen door tegels te wippen in z’n eigen voor-, achter-, of geveltuin. Gemeenten in heel Nederland gaan de strijd met elkaar aan.

Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier. Kijk voor meer informatie op de websiteexterne-link-icoon.