Tegemoetkoming chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of beperkt en maakt u meerkosten door deze ziekte of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming chronisch zieken.

U kunt het formulier telefonisch aanvragen. 

Contact opnemen

Heeft u in 2020 de tegemoetkoming chronisch zieken over 2019 ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan automatisch van ons een aanvraagformulier.

Heeft u in 2020 de tegemoetkoming chronisch zieken over 2019 ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van ons een aanvraagformulier.
Heeft u de tegemoetkoming chronisch zieken niet eerder ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 april 2021 de tegemoetkoming chronisch zieken over 2020 aanvragen: 

 • Bel de gemeente via 14 0475 om een aanvraagformulier op te vragen. 
 • U vult het aanvraagformulier in, voegt bewijsstukken toe en stuurt het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar de gemeente. Let op: de aanvraag moet gaan over kosten die u vorig kalenderjaar heeft gemaakt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U ontvangt een brief waarin de gemeente uitlegt of u een tegemoetkoming krijgt en hoe hoog de vergoeding is.

Alle kosten die u extra maakt als door uw ziekte of beperking. Enkele voorbeelden van zulke kosten:

 • Verplicht eigen risico.
 • Extra beddengoed.
 • Extra waskosten.
 • Hoger energieverbruik.
 • Hoge eigen bijdrage voor medicijnen.
 • Eigen bijdrage voor voorzieningen in het kader van de Wmo.
 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U bent chronisch ziek of heeft een beperking.
 • U maakt extra kosten door uw ziekte of beperking. Deze kosten worden niet op een andere manier vergoed. 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (uw inkomen is lager dan € 26.182 bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende, € 20.577 bruto per jaar voor alleenstaande)
 • U vraagt 1 keer per jaar de tegemoetkoming chronisch zieken aan.

De tegemoetkoming is € 200,- per jaar. Als u een tegemoetkoming van het UWV ontvangt, kan de tegemoetkoming van de gemeente lager zijn.

 

Uw Reactie
Uw Reactie