Tegemoetkoming chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of beperkt en maakt u meerkosten door deze ziekte of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming chronisch zieken.

U kunt het formulier telefonisch aanvragen. 

Contact opnemen

 • Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming chronisch zieken over 2020 aanvragen.
 • U vult het formulier in, voegt bewijsstukken toe en stuurt het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar de gemeente. Let op: de aanvraag moet gaan over kosten die u vorig kalenderjaar heeft gemaakt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U ontvangt een brief waarin de gemeente uitlegt of u een tegemoetkoming krijgt en hoe hoog de vergoeding is.

Alle kosten die u extra maakt als door uw ziekte of beperking. Enkele voorbeelden van zulke kosten:

 • Verplicht eigen risico.
 • Extra beddengoed.
 • Extra waskosten.
 • Hoger energieverbruik.
 • Hoge eigen bijdrage voor medicijnen.
 • Eigen bijdrage voor voorzieningen in het kader van de Wmo.

Wat zijn de voorwaarden?

 

 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U bent chronisch ziek of heeft een beperking.
 • U maakt extra kosten door uw ziekte of beperking. Deze kosten worden niet op een andere manier vergoed. 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (uw inkomen is lager dan € 26.182 bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende, € 20.577 bruto per jaar voor alleenstaande)
 • U vraagt 1 keer per jaar de tegemoetkoming chronisch zieken aan.

De tegemoetkoming is € 200,- per jaar. Als u een tegemoetkoming van het UWV ontvangt, kan de tegemoetkoming van de gemeente lager zijn.

 

Uw Reactie
Uw Reactie