Tegemoetkoming chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of beperkt en maakt u meerkosten door deze ziekte of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming chronisch zieken. Een aanvraag kunt online indienen via DigiD.

Aanvraag tegemoetkoming chronisch zieken (DigiD)

Heeft u moeite om het formulier digitaal in te vullen, dan kunt u ook een aanvraagformulier per post opvragen van de gemeente. Dit kan via mail@roermond.nl of telefonisch via nummer 14 0475. 

Houd er rekening mee dat een aanvraag die u met een papieren aanvraagformulier doet 8 weken verwerkingstijd kost. Doet u uw aanvraag online (via de knop hierboven) dan kan deze sneller worden afgehandeld. 

U kunt vanaf 1 april 2022 de tegemoetkoming chronisch zieken over 2021 aanvragen: 

 • Vul het aanvraagformulier in (via DigiD)
 • U vult het aanvraagformulier in, voegt bewijsstukken toe en dient de aanvraag in. Let op: de aanvraag moet gaan over kosten die u vorig kalenderjaar heeft gemaakt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U ontvangt een brief waarin de gemeente uitlegt of u een tegemoetkoming krijgt en hoe hoog de vergoeding is.
 • Mocht u het aanvraagformulier niet digitaal in kunnen vullen, neem dan contact op met de gemeente zodat u een aanvraagformulier per post toegestuurd krijgt. U kunt dit aanvraagformulier opvragen via mail@roermond.nl of via telefoonnummer 14 0475. 

Alle kosten die u extra maakt als door uw ziekte of beperking. Enkele voorbeelden van zulke kosten:

 • Verplicht eigen risico.
 • Extra beddengoed.
 • Extra waskosten.
 • Hoger energieverbruik.
 • Hoge eigen bijdrage voor medicijnen.
 • Eigen bijdrage voor voorzieningen in het kader van de Wmo.
 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U bent chronisch ziek of heeft een beperking.
 • U maakt extra kosten door uw ziekte of beperking. Deze kosten worden niet op een andere manier vergoed. 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (uw inkomen is lager dan € 28.852 bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende, € 21.438 bruto per jaar voor alleenstaande)
 • U vraagt 1 keer per jaar de tegemoetkoming chronisch zieken aan.

De tegemoetkoming is € 200,- per jaar. Als u een tegemoetkoming van het UWV ontvangt, kan de tegemoetkoming van de gemeente lager zijn.