daycare iconTijdelijke noodopvang asielzoekers

Sinds augustus 2022 vangen we in onze gemeente tijdelijk asielzoekers op. De tijdelijke noodopvang is in het voormalig pand van de Trompetter aan de Nassaustraat 102 in de wijk ’t Veld. De noodopvang blijft nog tot 1 juli 2023 open. We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. We vullen deze regelmatig aan.

Veelgestelde vragen tijdelijke noodopvang asielzoekers in Roermond

Waarom tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Roermond?

De regering verplicht de veiligheidsregio’s van Nederland om een deel van de asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Zo ook Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar onze gemeente onderdeel van is. De gemeente Roermond helpt mee, omdat we een verantwoordelijkheid voelen om deze mensen te helpen.

Is er geen andere locatie in Roermond beschikbaar voor het opvangen van asielzoekers?

Nee, er zijn geen andere gebouwen beschikbaar die voor tijdelijke noodopvang geschikt gemaakt kunnen worden, zonder dat dit een buitenproportionele investering vraagt. 

Welke mensen verblijven in de noodopvang?

Op dit moment verblijven zo’n 70 mensen in de noodopvang aan de Nassaustraat. Het zijn met name gezinnen met kinderen. Ze komen onder andere uit Syrië, Jemen en Somalië. Het aantal mensen dat op de locatie verblijft varieert continu. Dat komt omdat er regelmatig in- en uitstroom van vluchtelingen plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat mensen besluiten terug te gaan naar het land van herkomst of elders in het land onderdak aangeboden krijgen.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

De gemeente vindt de veiligheid zeer belangrijk. Er is daarom 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele beveiliging aanwezig zijn rondom het pand. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de noodopvang prima verloopt, zonder overlast voor de buurt.

Wie begeleidt de asielzoekers en wat doen ze de hele dag?

Het Rode Kruis verzorgt de noodopvang en is het eerste aanspreekpunt voor de asielzoekers. Het Rode Kruis is van ’s morgen tot ’s avonds op de locatie aanwezig. Naast een dak boven hun hoofd krijgen deze mensen ook maatschappelijke en juridische begeleiding (onder andere van vluchtelingenwerk), dagbesteding en kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school. Ook krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. En er gelden huisregels, die bewoners in hun eigen taal krijgen uitgereikt. Het Rode Kruis coördineert dit allemaal en werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties.

Waarom worden asielzoekers niet opgevangen op de locatie waar we ook de Oekraïnse vluchtelingen opvangen?

De locaties waar we de Oekraïense vluchtelingen opvangen, worden volledig benut. Daar is dus geen plek voor de asielzoekers.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: kernteamasielzoekers@roermond.nl of tel 14 0475. Omwonenden kunnen rechtstreeks met het Rode Kruis bellen voor vragen. Dit telefoonnummer is bij de buurt bekend.