Toegankelijkheid en inclusie

Roermond heeft een Lokale Inclusie Agenda en is daarmee één van de koplopergemeenten die uitvoering geeft aan het VN-verdrag.

Gemeente Roermond: naar een inclusieve samenleving 

Roermond heeft een Lokale Inclusie Agenda en is daarmee één van de koplopergemeenten die uitvoering geeft aan het VN-verdrag. Samen met inwoners met een beperking, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente Roermond is deze agenda opgesteld . Zij hebben aangegeven wat beter kan in Roermond op het gebied van toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, arbeid, vrije tijd en wonen.

Daarnaast heeft de gemeente Roermond het manifest 'Iedereen doet mee' ondertekend. Toegankelijkheid heeft prioriteit binnen de gemeente. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet. De mogelijkheden, talenten en eigen regie van de mens staan centraal. Dat is onze stip op de horizon voor de verdere ontwikkeling van het sociaal domein. Om daarvoor te zorgen heeft de gemeente Roermond een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag voor mensen met een beperking en dus aan een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijke gebouwen en sportverenigingen waar iedereen zich welkom voelt.

Toegankelijkheid van www.roermond.nl

Status toegankelijkheidslabel van www.roermond.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De website www.roermond.nlexterne-link-icoon moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen met een (functionele) beperking moeten onze site kunnen gebruiken. Dat betekent: 

  • Goed bereikbaar op alle apparaten, ook met  technische hulpmiddelen; 
  • Goed leesbaar (lettergrootte aanpasbaar, juist kleurgebruik, voldoende contrast);
  • Begrijpelijk (toegankelijk taalgebruik).

De exacte toegankelijkheidseisen staan beschreven in de zogenaamde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en de Europese Norm EN 301549. Kijk voor deze standaard op de website Digitoegankelijkexterne-link-icoon. De website is hierop geïnspecteerd in september 2023 en daaruit is gebleken dat de website voor het grootste deel voldoet aan de richtlijnen voor WCAG 2.1, niveau AA. Dat betekent dat de website www.roermond.nlexterne-link-icoon optimaal toegankelijk is met enkele kleine uitzonderingen. Deze vindt u terug in de toegankelijkheidsverklaring in het centrale register op www.toegankelijkheidsverklaring.nlexterne-link-icoon.

Toegankelijk op alle apparaten

De website is toegankelijk voor alle apparaten (van smartphone, tablet tot desktop) en met technische hulpmiddelen zoals voorleessoftware en brailleregels. Ook voor bezoekers die geen muis kunnen gebruiken, is de site benaderbaar via het toetsenbord. Bezoekers die moeite hebben met lezen, kunnen de pagina’s laten voorlezen met behulp van het voorleesprogramma Readspeaker. 

Goed leesbaar

Bij de inrichting van de site is rekening gehouden met de leesbaarheid en toegankelijkheid. Zo zijn knoppen en links voldoende groot gemaakt en hebben de gekozen kleuren voldoende contrast (met uitzondering van enkele PDF-bestanden). De lettergrootte is aanpasbaar met een knop of het toetsenbord. 

Begrijpelijk taalgebruik 

Op www.roermond.nlexterne-link-icoon vind u teksten op leesniveau B1/B2. Dit taalniveau wordt door de meerderheid van de Nederlandse bevolking begrepen. Als u toch teksten met moeilijk taalgebruik vindt, neem dan  contact met ons op. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie begrijpelijker kunnen maken.

Gebruik van afbeeldingen

Informatieve afbeeldingen (kaarten of afbeeldingen van handelingen) hebben een beschrijvende tekst. Blinden en slechtzienden kunnen deze tekst door middel van voorleessoftware laten voorlezen. Bij interactieve kaarten lukt het niet altijd om een volledig alternatief aan te bieden. Zodra de techniek achter deze kaarten is verbeterd, zullen we deze zo snel mogelijk toepassen.

Gebruik van bestanden

Op www.roermond.nlexterne-link-icoon gebruiken we in een aantal gevallen pdf-bestanden om (grote hoeveelheden) informatie weer te geven of in printbaar formaat aan te bieden (bijvoorbeeld formulieren). Mogelijk voldoen nog niet alle pdf-bestanden helemaal aan de normen van toegankelijkheid. De komende tijd zullen we die pdf-formulieren stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren. Andere Pdf-bestanden gaan we toegankelijk maken, of op een andere wijze presenteren. 

Vragen of suggesties?

Op de site vinden dagelijks aanpassingen plaats waardoor mogelijk nieuwe tekortkomingen kunnen ontstaan. Wij controleren de website wekelijks op toegankelijkheid. Wanneer wij fouten constateren, lossen we deze zo snel mogelijk op.  Heeft u vragen over de toegankelijkheid van www.roermond.nlexterne-link-icoon of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met de gemeente of stuur een e-mail naar webredactie@roermond.nl