Toeristische verhuur van woonruimte

Het is voor inwoners van Roermond mogelijk om hun woning tijdelijk, tegen betaling te verhuren aan toeristen. Als er sprake is van toeristische verhuur moet u aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. U heeft dan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig en uw woning moet binnen het gestelde locatiebeleid liggen.

Het uitvoeringsbeleid toeristische verhuur van woonruimte gemeente Roermond is ingegaan per 28 december 2021.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet u via het omgevingsloket (kies voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening).

Start een aanvraag op het Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient u samen in met:

 • een plattegrond van de bestaande situatie en indien van toepassing van de nieuwe situatie, voorzien van oppervlakte maten;
 • het maximaal aantal tijdelijke bewoners dat in de woning verblijft.

Via het stroomschema onderaan deze pagina kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Voorwaarden

Aan de omgevingsvergunning voor toeristische verhuur van woonruimte worden altijd de volgende voorwaarde verbonden:

 • het toeristische gebruik van de vergunde woning mag niet leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid en een goed woon- en leefklimaat in de omgeving;
 • de woning mag voor maximaal 28 overnachtingen per kalenderjaar verhuurd worden;
 • toeristische verhuur van woonruimte mag maximaal aan 5 personen tegelijkertijd plaatsvinden per verhuurobject;
 • de woning dient brandveilig te zijn en derhalve te voldoen aan de bouwverordening;
 • voor de toeristische verhuur van woonruimte dient toeristenbelasting afgedragen te worden.

Naast de gemeentelijke regels wijzen wij u tevens op het volgende: 

 • Indien sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) dan is daar toestemming van nodig; 
 • Indien het een huurwoning betreft toestemming van de verhuurder;
 • Indien het een koopwoning betreft waarop een hypotheek rust, dan is vaak toestemming van de hypotheekverstrekker nodig is;
 • Bent u in de loop van het kalenderjaar eigenaar geworden van de woning? Vraag dan aan de vorige eigenaar of er dit kalenderjaar verhuringen waren en hoeveel. Die nachten gaan van het totaal aantal beschikbare nachten af. Vanaf 1 januari in het nieuwe kalenderjaar zijn er weer 28 overnachtingen beschikbaar.

Het college kan een omgevingsvergunning voor toeristische verhuur van woonruimte intrekken wanneer wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden welke verbonden zijn aan de betreffende omgevingsvergunning.

Voor de exacte begrenzing van de wijken en buurten voor toeristische verhuur van woonruimte, wordt verwezen naar de markering zoals aangegeven in de regeling.

Bij twijfel is deze kaart bepalend. 

Stroomschema toeristische verhuur van woonruimte