Uw inkomsten digitaal doorgeven

Geeft u uw inkomsten voor het eerst door?

Geeft u inkomsten door namens iemand anders?

Heeft u vragen of twijfelt u?

Bel dan met uw consulent inkomen. Dan bespreken wij samen wat u moet doen. 

Wat heeft u nodig voor het doorgeven van uw inkomsten?

Voor het doorgeven van uw inkomsten heeft u DigiD nodig. Dat is uw digitale handtekening. Op www.digid.nlexterne-link-icoon staat hoe u DigiD aanvraagt. 
Daarnaast heeft u uw inkomstenspecificaties nodig. Deze heeft u nodig om de inkomsten aan ons door te geven. 

Kunt u ook een foto toevoegen?

Dat kan alleen als het een duidelijke foto is en alle informatie erop staat. De hele loonstrook of specificatie moet op de foto staan.

Moet u nog een specificatie krijgen? Dan wachten we met de verwerking tot u alle specificaties heeft toegevoegd, tenzij u hier andere afspraken over heeft gemaakt met uw consulent Inkomen. 
Als er bijzonderheden zijn, kunt u een korte toelichting geven. 

U ontvangt van ons direct een e-mail. Daarin staat dat wij uw melding hebben ontvangen en het nummer van uw melding. Dit noemen wij het zaaknummer. Met inkomstenspecificaties worden loonstroken maar ook alle uitkeringsspecificaties bedoeld. 

Heeft u een maand geen inkomsten?

Ook als u een maand geen inkomsten heeft, moet u dit digitaal doorgeven. Geeft u niets door, dan ontvangt u geen uitkering. Als u langere tijd geen inkomsten meer heeft, geeft u dit zo snel mogelijk door aan uw consulent inkomen. 

Wanneer betalen wij uw uitkering?

De uitkering wordt elke 10e van de maand betaald. Wij betalen de uitkering altijd achteraf. Dit betekend dat we de uitkering van de maand juli in augustus betalen.   

Maatwerk

Wij willen uw inkomenssituatie zo stabiel mogelijk houden. Dit lukt niet altijd. Soms kunnen wij een andere werkwijze afspreken die beter bij uw situatie past. Bijvoorbeeld als u net bent begonnen met werken en uw loon nog niet precies bekend is. Belt u hiervoor met uw consulent inkomen.

Een overzicht van uw uitkering

Op uw persoonlijke loket ziet u hoeveel uitkering u kreeg en hoe uw uitkering is berekend. Het overzicht kunt u opslaan op uw computer of printen. Ook de jaaropgave vindt u hier terug. 
Om in te loggen heeft u DigiD nodig. 

Ga hier naar uw persoonlijke loketexterne-link-icoon