Van regio naar gemeente

Dit jaar richten we ons op het inbedden van Kansrijke Start daar waar het hoort, bij de inwoners in hun woonplaats. Want de hulp en ondersteuning van ouders die kwetsbaar zijn, vraagt om een sterke samenwerking tussen professionals binnen de gemeente. Daar vindt de verbinding plaats tussen het sociaal en medisch domein zoals verloskundige, kraamzorg, jeugdzorg en wijkteam. We geven dit speerpunt in 2023 de volle aandacht.

Een sterke samenwerking binnen de gemeente kenmerkt zich door 5 aspecten:   

  1. heeft een stevige trekker als procesbegeleider;
  2. bestaat uit een brede samenstelling;
  3. heeft goede samenwerkingsafspraken tussen medisch, sociaal en informele domein
  4. gebruikt beschikbare lokale cijfers, ervaringen en kennis van de doelgroep en lokale samenwerkingspartners;
  5. maakt een goed onderbouwde keuze uit de beschikbare interventies.

(uit ‘Checklist Basisprincipes Lokale Coalities Kansrijke Startexterne-link-icoon’ van Ministerie van VWS) 

Hoe is het nu?

Binnen de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg is onlangs een inventarisatie gemaakt van wat er al is. Hieruit kwam naar voren dat er een grote variatie is in de manier waarop deze lokale samenwerkingen worden ingevuld. Op sommige aspecten, zoals de onderbouwde keuze van interventies, worden al goede stappen gezet. Op andere aspecten, zoals het gebruik van cijfers en ervaringen, is nog verbetering mogelijk. Vanuit het regionale programma volgen we deze ontwikkeling en ondersteunen we bij het onderling uitwisselen van ervaringen en het leren van goede voorbeelden. Zodat eind 2023 binnen alle gemeenten het sociaal en medisch domein elkaar echt hebben gevonden en samenwerken zodat ouders de juiste hulp krijgen.