Veelgestelde vragen informatieavond Roerdelta 29 februari 2024

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden van de informatieavond Roerdelta van 29 februari 2024.

Algemene vragen

De berekeningen van het verkeerscirculatieplan laten zien dat de huidige wegen het toekomstige verkeer aan kunnen. We voeren daarnaast verkeerstellingen uit om te achterhalen in hoeverre en hoe vaak het verkeer vastloopt. Aan de hand van de uitkomst bepalen we of en welke maatregelen nodig zijn, waaronder het aanpassen van de bewegwijzering.

Deze blijft bestaan en wordt geïntegreerd in het nieuwe dijkpark.

De informatieavonden zijn bedoeld om de input van de omwonenden op te halen en ook om de omgeving mee te nemen in de vorderingen van het project. In de toekomst is het mogelijk dat we deze avonden dit per thema inrichten.

Daarnaast kunnen eventuele formele bezwaren tegen het plan worden ingediend op het moment dat de aanvragen voor het omgevingsplandeel/buitenplanse omgevingsplan activiteit of vergunning worden ingediend. Dit moment wordt verwacht in 2025.

Parkeren en verkeer

Kan er een aparte vergunningszone parkeren komen voor Roerdelta?
Een aparte zone zorgt voor een stuk minder flexibiliteit. Door de zone op te nemen in de bestaande vergunningshouderszone, biedt het vergunningshouders voldoende mogelijkheden om binnen het gebied te kunnen parkeren. Er zal dus geen aparte vergunningszone komen.

De auto's rijden de garages binnen vanaf de Voorstad St. Jacob.

Er komen in totaal 488 parkeerplaatsen beschikbaar. Hiervan worden ook een deel beschikbaar gesteld voor activiteiten zoals andere grondgebruikers in het gebied. Denk aan ondersteunend horeca of parkeerplaatsen speciaal voor deelauto’s. De verdeling van de parkeerplaatsen (en dus parkeerbehoefte) van een bouwblok zal aansluiten bij de typologie van de woningen per bouwblok.

De parkeergarages onder de woningen worden niet ingericht als openbare parkeerplaatsen, daarvoor gelden namelijk ook andere bouweisen. De parkeergarage wordt uiteindelijk eigendom van de bewoners waardoor het combineren met de parkeerbehoefte vanuit de haven niet mogelijk is.

De parkeergarages onder de woningen worden geen openbare parkeerplaatsen. Er komen zogenaamde ‘stallingsgarages’ die horen bij de woningbouw (en de daarbij dus eigendom worden van de bewoners). De stallingsgarages zijn beschikbaar voor zowel bewoners als voor bezoekers.

We nemen dit voorstel mee in het onderzoek naar de verkeersveiligheid. 

Er zijn een aantal zaken waarom dit voorstel niet realiseerbaar is.

  1. Verkeersveiligheid: er ontstaat verwarrend verkeerssituatie voor verkeersdeelnemers. Wanneer mogen ze ergens wel of niet lopen, fietsen of rijden;
  2. Terrassenbeleid: de terrassen op de Roerkade zijn uitgebreid en hebben vaste opstellingen. Als de weg wordt afgesloten, kunnen ze geen gebruik meer maken van hun zomeropstelling. Nu geldt dat ze 2 weken van tevoren worden geïnformeerd over een afsluiting.
  3. Vigerend Beleid: de gemeenteraad heeft eerder ingestemd met het eenrichting van de Singelring.

Hiermee houden we rekening bij de verdere planuitwerking.

Stedenbouwkundige vragen

We kijken naar waar we de hoge gebouwen (accenten) plaatsen in vergelijking met de bestaande en toekomstige hogere gebouwen in de stad. Hier ligt een hoogbouwbeleid voor ten grondslag. Het is niet de bedoeling om een wand te creëren aan de Maaszijde die het uitzicht op de stad blokkeert. Het is van belang om een balans te vinden tussen het realiseren van 400 woningen en een bebouwing die goed past in de omgeving, waarbij de relatie tussen land, de omgeving en het water maximaal benut wordt.

Dit is op basis van bepaald van de laadvermogen van het gebied. Het laadvermogen betekent de maximale capaciteit dat een gebied kan dragen op basis van verschillende factoren (verkeer, bewoners, bedrijven) zonder dat er problemen ontstaan.

Bij het verder uitwerken van het plan wordt hier aandacht aan besteed. Bij het opstellen van de woningplattegronden van de nieuwe appartementen wordt de inkijk naar de bestaande delen zoveel mogelijk vermeden.  Doordat er meer woningen bij komen kan er in de omgeving meer drukte worden ervaren en wellicht ook minder privacy dan in de huidige situatie. 

Tijdens de piekmomenten in het vaarseizoen (inclusief woningen en bezoekers), hebben we in totaal 708 parkeerplaatsen nodig. Dit aantal bestaat uit 488 parkeerplaatsen voor woningen en 220 parkeerplaatsen voor bezoekers van de haven. Bij de aanname dat er 150 parkeerplaatsen zijn bij de kop van de landtong, dan blijven er nog 70 over die buiten het plan gebied moeten worden gerealiseerd. 70 van de 708 parkeerplaatsen in totaal, is circa 10%.

We respecteren het bestaande karakter van de omgeving en waar versterken waar mogelijk. De Voorstad Sint Jacob heeft een beschermd dorpsgezicht status maar dit wil niet zeggen dat er een identieke woning ontworpen moet worden. Het gaat hierbij om de maat, schaal en omvang van de bebouwing (bouwhoogte, bouwdiepte en architectonische uitstraling). De nieuwe bebouwing wordt hieraan ontsloten.

Een parkeerplaats in een groene omgeving die groen wordt ingericht. De techniek is anders dan de traditionele technieken voor waterdichte bestrating (bij reguliere parkeerplaatsen). Deze groene parkeerplaatsen zorgen ervoor dat regenwater direct de bodem in kan en niet snel wegstroomt via de Maas of de Roer. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen die gemaakt zijn van materialen zoals bijvoorbeeld beton, waar gras tussen kan groeien.