Veelgestelde vragen over energie- en warmtetransitie Roermond

Vragen over het waarom en over de technieken van de energie- en warmtetransitie in de gemeente Roermond.

Over het waarom

Dat hebben we wereldwijd afgesproken. In Parijs (2015) hebben de meeste landen de afspraak gemaakt om alles eraan te doen om de wereldwijde temperatuurtoename onder de 1,5 graad Celsius te houden. Daarvoor is het nodig om de CO2-uitstoot terug te brengen en dat bereiken we door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Nederland heeft samen met de andere EU-landen afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen, zoals CO2, moet uitstoten door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen. Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55%.

Over technieken

De Maas, en misschien ook de Roer, zijn inderdaad twee interessante, kansrijke bronnen van warmte. Binnen gemeente Venlo, maar ook op andere plekken in Nederland, lopen op dit moment projecten om wijken te verwarmen met rivierwater. Deze techniek wordt aquathermie genoemd. In onze vervolgplannen gaan we voor de wijken of buurten in de nabijheid van Maas of Roer aquathermie nadrukkelijk meenemen.

Het is zelfs bij gebruik van grijze stroom - afkomstig uit kolencentrales dus - gunstiger om een warmtepomp te gebruiken. Met een goede warmtepomp kun je 30% CO2-reductie behalen bij grijze stroom en 50% bij groene stroom. Daarnaast werken we in Nederland hard aan het vergroenen van ons elektriciteitsgebruik. Met windturbines, zonnepanelen, waterkracht en wellicht op termijn ook met getijde-energie (eb en vloed).

Het zou fantastisch zijn als we zo veel mogelijk woningen met groengas of waterstof kunnen verwarmen. We hoeven dan namelijk niet heel veel te doen aan het isoleren van de woning. Waterstof is op dit moment en de komende jaren echter nog niet op grote schaal beschikbaar voor verwarming van woningen, zeker de waterstof die op een duurzame wijze is opgewekt (met wind of zon). Het merendeel van de waterstof wordt nu nog geproduceerd met aardgas, een fossiele brandstof. Als het straks - hopelijk - wél op grotere schaal voorradig is, ligt het voor de hand om dit in de eerste plaats aan de industrie of voor transport beschikbaar te stellen. De industrie heeft vaak behoefte aan heel hoge temperaturen. Dat bereik je niet met warmte uit de rivier, waar we onze woningen wel mee kunnen verwarmen.

We kunnen nog niet precies aangeven hoe Roermond gasloos of energieneutraal wordt. We kunnen al wél aangeven dat we de komende jaren waarschijnlijk de eerste stappen gaan zetten door fors te besparen op ons energieverbruik (onder andere door onze woningen beter te gaan isoleren). Dat doen we door nog veel meer zonnepanelen op onze daken te plaatsen en door op steeds meer plekken van start te gaan met duurzame warmte in plaats van aardgas. Je moet dan denken aan warmtepompen en aan warmtenetten. Bij warmtenetten kan de warmte van diverse soorten bronnen afkomstig zijn: uit oppervlaktewater (van bijvoorbeeld de Roer of de Maas), uit rioolwater, uit de bodem, van zonnecollectoren of van restwarmte van de industrie.