Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats. Een keer in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze verkiezingen.

Informatie voor de kiezer

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders uw stem uit laten brengen via een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Roermond woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.
De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook schriftelijk of via elektronische aanvraag een volmacht aanvragen bij het stadskantoor van Roermond. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. U kunt hiervoor het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen gebruiken. Omdat er op 3 dagen gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het niet mogelijk om op maandag 14 of dinsdag 15 maart 2022 een volmacht aan te vragen.

Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 2 maart 2022 een stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kunt u schriftelijk doen of mondeling bij het stadskantoor, uiterlijk tot vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. Als u persoonlijk wilt langskomen, hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. Omdat er op 3 dagen gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het niet mogelijk om op maandag 14 of dinsdag 15 maart 2022 een vervangende stempas aan te vragen.

Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Informatie voor de partijen

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet lokaal te laten registreren. Kijk hier voor meer informatie. 

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren. Kijk hier voor meer informatie.

Wil je ons helpen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022? Wat leuk! Onze stembureaus zijn dan open van 7.30 tot 21.00 uur. Voor een soepel verloop van de verkiezingen zijn veel stembureauleden en tellers nodig. Kijk hier voor meer informatie.​​

Vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur houdt het centraal stembureau een openbare zitting over het onderzoek van de kandidatenlijsten, de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten, geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Deze openbare zitting vindt plaats in de B&W-kamer van het stadhuis te Roermond.

Live via website te volgen. De openbare zitting is via een livestream te volgen op onze website. Naar het stadhuis komen is dus niet nodig. 

Het centraal stembureau wil zich het recht voorbehouden om de openbare zitting volledig digitaal te doen op basis van de Wet tijdelijke verkiezingen.

Vanaf woensdag 2 februari 2022 9.00 uur liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen in het stadskantoor bij de afdeling Publiekszaken ter inzage. Wilt u deze bekijken? Dat kan. U kunt zich hiervoor melden bij onze receptie in het stadskantoor. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De inzagetermijn eindigt zodra het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen. De openbare zitting waarin hierover wordt beslist vindt plaats op 4 februari 2022 om 16.00 uur.

Maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een zitting plaats van het hoofd- en centraal stembureau. In deze bijeenkomst worden de stemming en uitslag bekendgemaakt. Dit zitting wordt gehouden in de B&W-kamer van het stadhuis te Roermond. 

Live via website te volgen
De openbare zitting is via een livestream te volgen op onze website. Naar het gemeentehuis komen is dus niet nodig.

Het centraal stembureau wil zich het recht voorbehouden om de openbare zitting volledig digitaal te doen op basis van de Wet tijdelijke verkiezingen.

Overige informatie

Uitgebreide algemene informatie over (gemeenteraads-) verkiezingen vindt u op www.kiesraad.nl. Heeft u vragen over de verkiezingen in Roermond? Mail dan naar verkiezingen@roermond.nl.  

Eerdere verkiezingsuitslagen

Uw Reactie
Uw Reactie