Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

VOG

U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG met DigiD aanvragen.

Het standaard online formulier VOG NPexterne-link-icoon blijft leidend en beschikbaar. Nu komen daar de volgende formulieren bij:

Wat moet ik weten?

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan met ingang van 22 mei 2024 ook digitaal in de persoonlijke Berichtenbox ontvangen worden. Dit is een nieuwe manier om de VOG te ontvangen. Kijk hierexterne-link-icoon voor meer informatie.

Werkgever heeft geen eHerkenning

In dat geval kunt u naar het stadskantoor komen om een VOG aan te vragen. Het is dan niet mogelijk om deze digitaal te ontvangen.

Afspraak makenexterne-link-icoon

Wat neem ik mee?

  • Een volledig ingevuldaanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van uw werkgever. Ondertekend door zowel u als uw werkgever.
  • Een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).
  • Contant geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Kosten

Een digitale of papieren VOG via Justis kost € 33,85. Aanvraag bij de gemeente Roermond aan de balie € 41,35.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op