De bijeenkomst armoede en schulden

Vervolgbijeenkomst armoede en schulden

Op 27 februari hebben 51 inwoners van Roermond tijdens een bewonersavond met elkaar ideeën opgesteld om armoede en schulden te verlagen. Na deze succesvolle bijeenkomst is er op 13 juni een vervolgbijeenkomst geweest. Dit keer bij speeltuin Kitskensberg.

Samen met de inwoners werd besproken welke ideeën er worden opgenomen in het nieuwe armoede en schulden beleidsplan. Hierbij staat de ‘mensgerichte benadering’ voorop. Dit houdt in dat iedere inwoner goed wordt gehoord en geholpen. In dit plan staan ook de ideeën van ‘meer kunnen meedoen’ en ‘dichtbij ondersteunen in de eigen buurt’. Daarnaast keken de inwoners, met ondersteuning van professionals, met welke ideeën ze zelf aan de slag kunnen gaan en wat daarbij nodig is. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld buurtinitiatieven verhogen? Elkaar vaker ontmoeten? En leren van elkaar?

Het was wederom een succesvolle bijeenkomst!