Unieke sociale agenda: Kiezen voor kansen

Met het programma ‘Kiezen voor Kansen’ investeert Roermond in de periode 2023 t/m 2026 ruim 10 miljoen euro extra in het sociaal domein. Daarmee gaat Roermond iets unieks doen dat een voorbeeld is voor vele gemeenten in Nederland. Doel van het programma is de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van inwoners te bevorderen.  Lees meer over het programma in het nieuwsbericht Een unieke Roermondse sociale agenda: Kiezen voor Kansen.

Roermond is de eerste Dementievriendelijke gemeente van Limburg

Op maandag 13 mei ontving wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond het certificaat Dementievriendelijke gemeente. Het bestuur van Alzheimer Nederland (afdeling Midden-Limburg) reikte het certificaat uit.

“Roermond is een voorbeeld voor andere gemeenten,” aldus Kitty Bruinsma, bestuurslid van Alzheimer Nederland (afdeling Midden-Limburg). “Roermond scoort hoger dan het landelijk gemiddelde op onder andere de ondersteuning van mantelzorgers, de netwerkaanpak samen met partners en de diversiteit aan daginvulling voor mensen met dementie”. 

Alzheimer Nederland heeft aan de hand van een dementiescan de dementievriendelijkheid van Roermond voor thuiswonende ouderen beoordeeld. Op maandag 13 mei overhandigde Mevrouw Bruinsma in een druk bezochte statenzaal het certificaat Dementievriendelijke gemeente aan wethouder Marianne Smitsmans.

Dementievriendelijke gemeente

De gemeente Roermond zet zich al jaren samen met partnerorganisaties in voor een dementievriendelijke samenleving. Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwam dit tot uiting in de mooie voorbeelden van de ontmoeting in de Graasj, donatie van winnaars van de Remunjse Kwis aan het Alzheimer Café en een 20-tal sportverenigingen die sporten en bewegen mogelijk maken, ook voor mensen met dementie. 

Wethouder Smitsmans is blij met deze erkenning: “Ik ben ontzettend trots op deze waardering voor de inzet van ons als gemeente samen met de vele inwoners en organisaties. Het sterkt ons om door te gaan en onze aanpak voort te zetten´.

@ease opent de deur voor jongeren in Roermond

Op woensdag 15 mei 2024 werd @ease Roermond officieel geopend door wethouder Marianne Smitsmans. Vanaf 21 mei kunnen jongeren elke dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur bij het Jongeren Service Punt Plus (JSP+) terecht voor een gesprek met leeftijdsgenoten. Deze bijeenkomsten zijn gratis, anoniem, vrijblijvend en bieden ook de mogelijkheid tot online chatten. 

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne benadrukt het belang van deze voorziening: "Het laagdrempelige contact tussen leeftijdsgenoten, de directe verbinding met onze lokale zorg- en welzijnsorganisaties en de koppeling met wetenschappelijk onderzoek waren doorslaggevend om @ease in Roermond te introduceren. Het sluit naadloos aan op de behoeften van onze jongeren. Een luisterend oor of iemand die onbevooroordeeld met je meedenkt kan cruciaal zijn als je als jongere kampt met psychische klachten."

Over @ease

@ease biedt jongeren van 12 tot 25 jaar een plek voor een luisterend oor wanneer het leven tegenzit. Jongeren kunnen hier gratis en anoniem binnenlopen voor een gesprek. Jonge vrijwilligers werken samen met professionals van lokale organisaties om ondersteuning te bieden, wat enorm wordt gewaardeerd door de jongeren.

Innovatieve samenwerking

@ease is een pionier in het Nederlandse zorg- en welzijnslandschap met haar unieke netwerkorganisatie gebaseerd op peer support. Lokale zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen @ease door hun professionals, zoals jeugd- en gezinswerkers, psychologen en psychiaters, in te zetten binnen de @ease-teams. Deze domeinoverstijgende samenwerking speelt in op de groeiende vraag naar ondersteuning voor jongeren met mentale klachten. @ease streeft naar een landelijke uitbreiding van haar inloopcentra in samenwerking met partnerorganisaties.

De vestiging in Roermond is elke dinsdag geopend van 16.00 tot 19.00 uur bij JSP+ (Sint Christoffelstraat 17). Een afspraak maken is niet nodig, maar kan via roermond@ease.nl. Meer informatie is te vinden op www.ease.nl.

Onderdeel van een wereldwijde beweging

@ease is geïnspireerd op het succesvolle Australische initiatief Headspace, opgericht in 2006. Headspace biedt inmiddels in meer dan 150 centra wereldwijd gratis ondersteuning aan jongeren. De positieve resultaten zijn wereldwijd erkend en diverse landen hebben vergelijkbare initiatieven opgezet. @ease maakt deel uit van deze wereldwijde en wetenschappelijk onderbouwde Youth Mental Health Movement. In Nederland heeft @ease vestigingen in onder andere Maastricht, Amsterdam, Heerlen, Rotterdam, Groningen, Leiden, Leeuwarden, Haarlem, Zwolle en Eindhoven.

Roermond gaat een eigen Quiet Community starten! 

Quiet verlicht armoede in Nederland. Dit doet de community door samen met lokale sponsors gratis producten en diensten beschikbaar te stellen voor mensen in een armoedesituatie. Zo vertellen ze over (stille) armoede en over de mensen die erin leven, op een eerlijke en professionele manier. En biedt Quiet de members een kans zichzelf te versterken in contact met anderen.

Hiermee hoopt Quiet stille armoede een stem te geven en uit de taboesfeer te halen, sociaal isolement door solidariteit en saamhorigheid te tackelen en het zelfvertrouwen van de members te vergroten. 

Quiet community Roermond

De gemeente Roermond geeft hiertoe een impuls, maar kan dit niet alleen. Iedere community heeft sponsors, financiers en bestuursleden nodig die met hart en ziel hun talent inzetten voor de mensen om wie het gaat volgens de drie pijlers van Quiet: vertellen, verzachten en versterken.

Meer informatie

Meer weten over Quiet? Je leest het op de website www.quiet.nlexterne-link-icoon. Heb je interesse om aan te sluiten bij de Roermondse Quiet Community? Neem dan gerust contact op met Linda van Nieuwkerk (lindavannieuwkerk@roermond.nl of 06 34 98 66 50). We kijken uit om met je in gesprek te gaan!

Je hoeft het niet alleen te doen!

Ruim de helft van de mensen in schuldhulpverlening heeft moeite met lezen en schrijven.

Dit geldt ook voor een groot deel van onze Roermondse inwoners. Dit deel ervaart geldzorgen en is nog niet in beeld bij schuldhulpverlening, maar hebben mogelijk wel al een hulpvraag bij een maatschappelijke ketenpartner neergelegd. Voor deze groep inwoners is het vaak moeilijk om informatie tot zich te nemen en de hulpverleningsprocessen te begrijpen. Hierdoor kost het de hulpverlener dan ook veel tijd om het proces uit te leggen, waarbij de inwoner slechts 30% tot 40% van de informatie onthoudt.

Handige animatievideo’s

Om schuldhulpverlening begrijpelijker te maken, heeft Purpose samen met professionals van de gemeenten, verschillende animatievideo’s ontwikkeld. Inwoners kunnen de animaties en de begeleidende tekst zelf bekijken, wanneer het hen uitkomt.

Om onze inwoners zo mogelijk te helpen, krijgt het versturen en het aanbieden van deze animaties een plek in de werkprocessen en brieven van team schuldhulpverlening, passend bij het gekozen beleid.

Animatie vroegsignalering

Het team van vroegsignalering heeft het gebruik van de animaties als eerste opgepakt. Zo zoeken ze contact met inwoners die een betalingsachterstand hebben. Lukt dit niet telefonisch, dan krijgt de inwoner een opvallende ansichtkaart op de deurmat. Hierin staan de contactgegevens van de schuldhulpverlener en QR-code die rechtstreeks naar de animatie over vroegsignalering. 
Benieuwd naar deze animatie? Scan de QR en bekijk hem zelf!

Meer weten?

In komende nieuwbrieven van Kiezen voor Kansen besteden we aandacht aan deze handige animaties. Ook verzorgen we een aantal presentaties en benaderen we ketenpartners met het aanbod van deze animaties. 

Is je interesse gewekt? Of zie je zelf mogelijkheden voor het gebruik van deze animatie in jouw organisatie? Neem dan contact op met schuldhulp@roermond.nl of stuur een e-mail naar marloesschoenmakers@roermond.nl. Samen helpen we onze inwoners!