Het Weerstand-terrein

Volgende stap in ontwikkeling Weerstand Roermond

19 december 2023
Nieuwsbericht

Voor het voormalige Philipsterrein, dat beter bekend staat als Weerstand Roermond, is er een belangrijke stap in de ontwikkeling van het terrein gezet. Het college van B&W heeft besloten op 12 december jl. het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen en een anterieure grondexploitatie aan te gaan met de eigenaar. Met deze stap kan Weerstand de komende jaren transformeren tot een levendige plek waar duurzaam wonen, creatieve bedrijvigheid en elkaar ontmoeten centraal staan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 december ter inzage.

Dit plan vormt de basis voor een breed scala aan ruimtelijke transformaties op het terrein waarbij de karakteristieke voormalige Philips gebouwen behouden blijven en een nieuwe invulling krijgen. Op Weerstand staat de realisatie van 400 woningen gepland, zowel koop als huur en van verschillende prijscategorieën, vorm en omvang. Ook wel 'the magic mix' met in deze ontwikkeling 43,25 % in de categorie “betaalbaar.” 

Op dit moment zijn er al verschillende unieke ondernemingen op het terrein gevestigd. Met het plan wordt actief gestreefd om een verdere uitbreiding hiervan te faciliteren. Met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn er overeenkomsten gesloten om de omliggende infrastructuur aan te passen, met als doel een vlotte doorstroming en een optimale verkeersveiligheid te waarborgen.
De uitvoering van het volledige programma vereist echter een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Dit bestemmingsplan ligt van 20 december 2023 tot 30 januari 2024 ter inzage, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om hierop te reageren.

Weerstand heeft in samenwerking met de omgeving vorm gekregen. Zo zijn er tot nu toe 12 'omgevingslabs' georganiseerd voor belangstellenden, bedrijven en bewoners in de omgeving. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten gaven de aanwezigen hun visie op de plannen. Dit heeft geleid tot een plan voor Weerstand dat niet alleen voldoet aan stedenbouwkundige ambities, maar ook aansluit bij de wensen en behoeften van de lokale bewoners en bedrijven.

Wethouder Franssen: ‘De transformatie van dit historische terrein belooft een waardevolle toevoeging te zijn voor Roermond en haar inwoners. Weerstand komt tegemoet aan de nog steeds groeiende vraag naar woningen. Met veel mensen op zoek naar een plek om te wonen, streven we ernaar om met deze transformatie niet alleen aan die behoefte te voldoen, maar ook een omgeving te creëren waar mensen elkaar graag ontmoeten, verblijven, cultuur beleven en recreëren. Dat zien we nu al met de organisatie van Weerstand Open Air afgelopen zomer, de levendige bedrijvigheid én kijken we al vooruit naar 2025, wanneer het LVK op het Weerstand terrein wordt gehouden.”