Voorwaarden proef kroonringen

De gemeente Roermond heeft de volgende kaders vastgesteld voor een proef met kroonringen.

1. Initiatiefnemers(s) bepalen

U heeft laten weten interesse te hebben in een kroonring. Het is echter slechts mogelijk om per buurt (minimaal vijf straten) een aanvraag te doen. Wellicht kunt u eens in uw buurt rondvragen of meer buurtgenoten dit een goed plan vinden en hier aan mee willen werken.

De proef kan alleen van start gaan als ook alle buurtbewoners binnen het pilotgebied gebruik gaan maken van de kroonringen.

2. Inzamelgebied bepalen

Aanvragen kunnen alleen per buurt worden gedaan (minimaal vijf straten). Kader het gebied duidelijk af. 

3. Locaties kroonringen inventariseren

Bekijk binnen dit gebied op welke plekken een kroonring zou kunnen hangen. Kroonringen kunnen uitsluitend aan lantaarnpalen worden bevestigd. Het is verboden om haakjes in bomen te maken waaraan pmd-zakken worden aangeboden! Ook het gebruik van zelf gefabriceerde ophangsystemen zijn niet toegestaan. 

Welke lantaarnpalen in welke straten zijn geschikte locaties voor een kroonring? Houd rekening met parkeren, zichtlocaties op bochten, toegankelijkheid van voet- en fietspaden. Lantaarnpalen die omringd worden door beplanting zijn niet geschikt om een kroonring aan te bevestigen.

4. Akkoord buurtbewoners ten aanzien van locaties kroonringen

Er dient een aanvraag te worden ingediend die door de buurt wordt gedragen. De initiatiefnemers dienen bij de bewoners, die een kroonring voor hun huis krijgen, hiervoor aan hen akkoord te vragen. Zij moeten zich ervan bewust zijn meerdere huishoudens PMD-zakken aan deze kroonring voor hun huis komen hangen. PMD-zakken mogen alleen aan de kroonringen worden opgehangen op de inzameldag die voor uw buurt is vastgesteld.

5. Locaties kroonringen intekenen op kaart/weergeven met foto's

Graag een plattegrond en/of foto’s van de situatie aanleveren waar de kroonringen kunnen worden bevestigd. Het kan voorkomen dat de gemeente de situatie in de praktijk komt beoordelen.

6. Beoordeling aanvraag

De aanvraag (indien volledig) wordt vervolgens door de gemeente beoordeeld.

7. Ophalen kroonringen

Indien er een akkoord op de aanvraag van de kroonringen wordt gegeven, zullen de benodigde kroonringen gereed worden gemaakt en kunnen deze op afspraak bij de receptie in het Stadhuis worden afgehaald. 

8. Monitoring proef

Om te bepalen of de kroonringen het gewenste effect in de buurt opleveren, wordt er voor ieder initiatief een proefperiode van zes maanden vastgesteld. Tijdens de proefperiode dienen de initiatiefnemers de gemeente via het e-mailadres afval@roermond.nl maandelijks te informeren over de voortgang.

9. Evaluatie proef

Na de proefperiode van zes maanden vindt er op locatie door een medewerker van team afval een evaluatie met de initiatiefnemers plaats. Indien hieruit blijkt dat voor beide partijen aangaande de bevestigde kroonringen alles naar wens verloopt, wordt de proef hiermee afgesloten. Mocht dit anders zijn, dan zal team afval in naam van de gemeente een besluit nemen.

10. Na de proefperiode

De initiatiefnemers blijven ook na de proefperiode verantwoordelijk voor de geplaatste kroonringen. Dit houdt in dat de initiatiefnemers met buurtbewoners het gesprek aan gaan als er klachten zijn. Bij aanhoudende klachten behoudt de gemeente het recht om de pilot met de kroonringen te beëindigen. Voor aanvragen om beschadigde kroonringen te vervangen, kan er een melding worden gemaakt via afval@roermond.nl.

De gemeente heeft te allen tijde het recht om kroonringen te verwijderen als er niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

Als uw aanvraag binnen de bovengenoemde voorwaarden past, ontvangen wij deze graag inclusief toelichting van het initiatief (in woord en beeldmateriaal) via afval@roermond.nl.

Een medewerker van team afval zal u zo spoedig mogelijk benaderen om de aanvraag door te nemen en indien akkoord het plan van aanpak te bepalen.