Vrijwilligerswerk en -verzekering

Als u tijd heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit.

Zoekt u vrijwilligerswerk?

Vind vrijwilligerswerk via vrijwilligerswerk.nlexterne-link-icoon of de website www.actiefroermond.nlexterne-link-icoon (voorheen Vrijwilligerscentrale Roermond).

Zoekt u vrijwilligers?

De website www.actiefroermond.nlexterne-link-icoon (voorheen Vrijwilligerscentrale Roermond) brengt organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact.

Verzekering voor vrijwilligers

Vrijwel alle vrijwilligers/mantelzorgers die in gemeente Roermond werkzaam zijn, zijn automatisch verzekerd gedurende de tijd dat zij vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren.  
De vrijwilligersverzekering geldt niet voor:

  • Vrijwilligers bij de brandweer
  • Vrijwilligers bij de politie
  • Vrijwilligers bij een Vereniging van eigenaren(VvE), omdat het hier gaat het om een privébelang en niet om een maatschappelijk belang.

Wat zijn de voorwaarden en de dekking van de vrijwilligersverzekering?

Meer informatie over de vrijwilligersverzekering vindt u op de website van Centraal Beheerexterne-link-icoon of kunt u bellen via (055) 579 81 64. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

Is de dekking voor alle vrijwilligers voldoende?

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen zelf beoordelen of de dekking voldoende is voor het risico dat hun vrijwilligers lopen.

Ik heb schade als vrijwilliger. Hoe dien ik een claim in?

  • U kunt het digitaal schade aangifte formulier VNG VrijwilligersPolis aanvragen via verzekeringenadministratie@roermond.nl.
  • Stuur het formulier op naar:
    Gemeente Roermond, cluster concernadvies/verzekeringen, Postbus 900, 6040 AX Roermond. 
  • De gemeente meldt uw schade bij Centraal Beheer Achmea.