Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken (huis, gebouw, perceel of grond): de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-) waarde.

WOZ-beschikking

U ontvangt als eigenaar ieder jaar in februari een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).
De WOZ-waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait te berekenen. Zie ook de pagina gemeentelijke belastingen.

Hoe kan ik de WOZ-waarde opvragen?

De WOZ-waarde is openbaar. U kunt de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 bekijken op www.wozwaardeloket.nlexterne-link-icoon.

WOZ-waarden van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) zijn niet openbaar. Ook het taxatieverslag is niet openbaar.

Hoe wordt de waarde van mijn huis bepaald?

U kunt het taxatieverslag WOZ digitaal bekijken en downloaden op mijn BsGWexterne-link-icoon.

In het verslag staan de gegevens van de woning zoals het bouwjaar en de grootte. Verder staan in het taxatieverslag verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de vastgestelde WOZ-waarde?

Wij raden u aan om contact op te nemen met BsGWexterne-link-icoon als u vragen heeft over de hoogte van uw WOZ-waarde. Zij kunnen u dan vaak al helpen of adviseren over de juiste vervolgstap.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beslissing bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Bezwaar maken kunt u via mijn BsGWexterne-link-icoon.