Werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Alle verkeersmaatregelen op de kaart

Een overzicht van alle tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen vindt u op onderstaande kaart. Deze afsluitingen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met bouw- of  wegwerkzaamheden, onderhoud of evenementen. 

Op dit moment zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht:

 • Werkzaamheden (17-6-2024 t/m 5-7-2024): vanwege werkzaamheden is de Sportstraat afgesloten voor verkeer.
 • Werkzaamheden (3-7-2024 t/m 17-7-2024): vanwege grondwerkzaamheden is de Schilbergsweg (Leeuwen) afgesloten van huisnummer 1 t/m 5.
 • Evenement (6-7-2024): vanwege een straat BBQ is de Kruisbroedersweg tussen huisnummer 31 en 51 afgesloten voor verkeer.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Daarnaast wordt er op verschillende plaatsen gewerkt aan kabels en leidingen. Meestal door nutsbedrijven zoals Enexis, Ziggo en KPN.  Hierdoor kan enige verkeershinder ontstaan.

Per jaar vinden er gemiddeld 1400 graafbewegingen plaats die wij vergunnen. Daarvan zijn er 200 die we als “Groot Werk” bestempelen. Van deze “grote werken” ziet u hieronder de werken met de grootste impact en waar u als bewoner onverhoopt toch overlast van zou kunnen ondervinden: 

Maasniel/de Wijher – Karthuizerlaan

 • Graafwerkzaamheden door WML.
 • Sanering distributieleidingen door de gehele wijk.
 • Start week 16
 • Mogelijke impact op verkeer en overlast voor bewoners.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.wml.nl/werkzaamhedenexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met WML op nummer 043 3090909, te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Donderberg - Jupiterstraat tot Terbaansweg (vanaf juli 2024 tot en met december 2024)

 • Aanleg nieuw kabelwerk voor middenspanning door Enexis.
 • Werk wordt gefaseerd uitgevoerd en daarbij kan verkeers,- en parkeerimpact ontstaan.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.enexis.nl/actueelexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met Enexis op nummer 088 8572222 of met Ziggo op nummer 088 7172050, beiden te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Leeuwen (tot augustus 2024)

 • Sanering hoofdleiding en huisaansluitingen voor gas en water door Enexis Gas en WML. 
 • Burgemeester Thomas Wackersstraat zal tijdelijk -maar niet continue- worden afgesloten om veilig werken voor de ploeg te waarborgen. Deze afsluiting vindt plaats op het werkvak Burgemeester Thomas  Wackersstraat/ Borgeind/ Schilbergsweg.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.enexis.nl/actueelexterne-link-icoon als op www.wml.nl/werkzaamhedenexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met Enexis op nummer 088 8572222 of met WML op nummer 043 3090909, beiden te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Maasniel, Heuvel en Kerkeveldlaan (tot augustus 2024)

 • Sanering hoofdleiding en huisaansluitingen voor gas en water door Enexis Gas en WML.
 • Op de Kerkeveldlaan, Jagerstraat en Marathonlaan zijn verkeersmaatregelen ingesteld waar nodig. Deze blijven tot het einde van de werkzaamheden.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.enexis.nl/actueelexterne-link-icoon als op www.wml.nl/werkzaamhedenexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met Enexis op nummer 088 8572222 of met WML op nummer 043 3090909, beiden te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Roer Zuid West Herten (tot augustus 2024)

 • Graafwerkzaamheden door WML.
 • Sanering distributieleidingen door de gehele wijk.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.wml.nl/werkzaamhedenexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met WML op nummer 043 3090909, te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Herten - Veestraat (tot januari 2025)

 • Graafwerkzaamheden door Enexis.
 • Diverse afzettingen op Molenweg, Veestraat en Mussenberg op verschillende momenten. Verkeersregelaars zijn aanwezig tijdens de activiteiten op de Veestraat.
 • Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op www.enexis.nl/actueelexterne-link-icoon vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met Enexis op nummer 088 8572222, te bereiken op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur.

Toenemende verkeersmaatregelen

Binnen de gemeente Roermond neemt het aantal werken toe. Netbeheerders (Enexis, GasUnie, WML etc) hebben steeds meer en steeds grotere werken in de ondergrond om daarmee hun netwerken en dus de beschikbaarheid van water, elektriciteit, gas en data te waarborgen voor de toekomst.

Omdat het aantal grote werken toeneemt stijgt dus ook de impact op bijvoorbeeld het verkeer en de daarvoor ingestelde verkeersmaatregelen. Binnen de CROW 96b -een landelijke richtlijn voor verkeersmaatregelen bij afwijkende situaties- wordt geregeld hoe er omgegaan dient te worden met verkeersmaatregelen, bebordingen en de inzet van bijvoorbeeld verkeersregelaars.

Helaas bemerken ook wij dat bij deze werken de ingestelde maatregelen steeds vaker niet door weggebruikers worden opgevolgd. Daardoor ontstaan er voor de graafploegen, de verkeersregelaars en de weggebruikers onveilige situaties. 

Om de veiligheid van iedereen nu toch beter te waarborgen gaan wij steeds vaker over tot algehele afsluitingen van straten en wegen. Daarmee verhogen wij de veiligheid van iedereen maar we zorgen er ook voor dat de werken veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Dat scheelt dus netto veel hinder.

Heeft u over bovenstaand een vraag of een opmerking? Dan kunt u dat bij ons melden via een melding openbare ruimteexterne-link-icoon.

Bewonersbrieven

Binnen de gemeente Roermond geldt de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). Daarin staan de spelregels waaraan een grondroerder zich moet houden om een aanvraag voor een vergunning voor graafwerkzaamheden goedgekeurd te krijgen en het werk te kunnen uitvoeren. Een grondroerder is bijvoorbeeld een Netbeheerder (Enexis, WML) of een aannemer.

Een van deze spelregels is dat bij de grote werken (groter dan 25 meter) of bij de werken met veel impact (parkeren, bereikbaarheid, overlast) de omwonenden voorzien worden van een bewonersbrief. In deze bewonersbrief, die in de brievenbus wordt afgeleverd, staat relevante informatie over het werk, de duur, de overlast en de contactgegevens.

Heeft u bij een werk met veel impact in uw straat geen brief of een onvolledige brief ontvangen? Dan kunt u dat bij ons melden via een melding openbare ruimteexterne-link-icoon.

Herstel bestrating

Binnen de gemeente Roermond is het aantal werken in uitvoering ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen extreem hoog. Tijdens deze werken kan sprake zijn van (verkeers-) overlast en vindt vrijwel ook altijd het opbreken van bestrating plaats.

De aannemers, op wie wij toezicht houden, dichten en herbestraten de opengebroken sleuf direct na het leggen van de kabels. Daarbij kan het voorkomen dat het herbestraten nog niet aan de daarvoor geldende kwaliteit voldoet. Als gevolg van de enorme vraag naar bestratings-capaciteit kan het ook voorkomen dat het definitief herstellen van de bestrating iets langer op zich laat wachten dan u van ons gewend bent. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Mocht u een onveilige situatie tegenkomen ten aanzien van de bestrating dan kunt u dat bij ons melden via een melding openbare ruimte.

Waarom gaat de straat weer open?

We zien het vaker: Vandaag gaat de stoep een week open voor werk aan het gasnetwerk, of het elektrisch netwerk en prompt gaat twee maanden daarna de stoep weer open voor een ander netwerk. Heel vervelend!

Het standaard commentaar dat daarop volgt door de inwoners is dan vaak: “had dat niet beter gepland kunnen worden?? Nu zitten we weer in de modder”.

Uiteraard is dat een terechte opmerking maar die is alleen terecht vanwege het feit dat niet iedereen alle kennis heeft over het werk ondergronds. Daarom leggen we hieronder uit waarom in sommige gevallen de straat inderdaad vaker per jaar open moet.

Hoe gaat de gemeente hier mee om? 

De gemeente stuurt aan op gecombineerd werk. We noemen dat combi’s.
En de gemeente doet dat vanwege één enkele reden: het beperken van de overlast voor de inwoners van haar gemeente.

Dus daar waar de gemeente weet dat er meerdere partijen de grond in willen in ongeveer dezelfde periode, dan zal zij samen met die partijen proberen te plannen dat een straat maar één keer open gaat. 
Overigens zijn deze partijen altijd “Netbeheerders” en de gemeente is altijd wettelijk verplicht om een vergunningsaanvraag van een Netbeheerder goed te keuren. De gemeente stuurt dus alleen op hoe een werk wordt uitgevoerd en de planning.

We zien een stijging in het aantal combi’s in Roermond en daarmee kunnen we laten zien dat er wel veranderingen plaats vinden die de overlast beperken.

Planning van de Netbeheerder en Aannemer

Zoals we weten heeft iedereen het enorm druk en krijgen de aannemers het werk niet af. Dat veroorzaakt dat er steeds meer en steeds beter wordt gepland binnen de aannemerij. Capaciteit is schaars dus de mensen die werken ondergronds worden ook zo efficiënt mogelijk gepland en vaak staan tegenwoordig die planningen al vol voor de komende 14 maanden. 

Dat veroorzaakt dan dat verschillende aannemers die voor verschillende netbeheerders werken soms moeilijk samen te plannen zijn voor werk in de zelfde straat. Een combi is hier dan al niet mogelijk.

Technische redenen

Het combineren van werken kan vaak ook niet vanwege technische redenen.
Elke netbeheerder heeft haar eigen voorschriften voor het ontwerp van haar netwerk, voor de uitvoering van dat werk en de veiligheid van de mensen die dat werk moeten doen. 

Vaak komt het voor dat het ontwerp van een sanering van bijvoorbeeld een gasnetwerk er -door die ontwerp voorschriften- veroorzaakt dat er in de uitvoering zodanig maatregelen moeten worden genomen dat een andere aannemer voor een ander netwerk gewoon niet in de sleuf kan of zelfs mag. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een sleuf eerst dicht moet vanwege de veiligheid en dat vervolgens dat tracé eerst moet worden opgeleverd voordat iemand anders erin mag. 

Overlast voor de inwoners is dan ondergeschikt aan de veiligheid van die inwoners, graafploegen en monteurs. 

Uitvoering

Vaak komt het ook voor dat er in de uitvoering hobbels op de weg komen. 

Deze hobbels, bijvoorbeeld als de sleuf heel erg druk bezet is (dus veel kabels en leidingen in de sleuf) of als er veel verschillende dieptes van leidingwerk aanwezig zijn, of als er veel kruisingen in het tracé zitten, of verontreinigingen in de grond zitten, of dat er een hoogspanningsleiding onderdoor loopt, veroorzaken dat het in de uitvoering simpelweg niet mogelijk is of niet wordt toegestaan door andere netbeheerders dat er een combiwerk wordt ingericht. 

In dit geval is het in uitvoering niet mogelijk om een combi te organiseren.

Dus…

De gemeente probeert in alle gevallen waarvan zij weet dat er meerdere Netbeheerders op het zelfde tracé de grond in willen, een Combi te organiseren met in acht neming van alle voorschriften die de netbeheerders zelf volgen. 

Overlast zal de gemeente altijd tot een minimum beperken maar de veiligheid gaat altijd voorop.

Algeheel Breekverbod!

Als gevolg van aanhoudende winterse weersomstandigheden kan de  gemeente Roermond per aangegeven datum en voor onbepaalde tijd een zogenaamd Breekverbod instellen. Een Breekverbod geldt dan voor de gehele gemeente en voor elke netbeheerder en grondroerder.

Een breekverbod wordt ingesteld om bij vorst die ondergronds aanwezig is schade aan ander leidingwerk te voorkomen en om bij sneeuw de kwaliteit van de uitgegraven grond te waarborgen.

Bij graven met ondergrondse vorst breekt men eerder stukken ijsgrond uit dan dat men graaft, dat verhoogt dan de kans op schade aan ander leidingwerk.

Sneeuw veroorzaakt dat uitgegraven grond veel sneller te nat wordt om terug te leggen in de sleuf. Bijkomende vorst bevriest vervolgens deze grond en maakt het tot één massief geheel. Dat veroorzaakt dan weer veel extra tijd en kosten om deze grond af te voeren en te vernieuwen.