Werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden in Roermond. 

Alle verkeersmaatregelen op één kaart

Een overzicht van alle tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen vindt u op onderstaande kaart. Deze afsluitingen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met bouw- of  wegwerkzaamheden, onderhoud of evenementen. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen op de kaart

Op dit moment zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht:

  • Nieuwbouw Bredeweg (tot 2-5-2023): Fietspad Bredeweg oneven kant afgesloten tussen de Kleefsestraat en Nassaustraat. Omleiding via het Gebroek
  • Nieuwbouw Appartementen Ernst Casimirstraat (tot 30-9-2023): Vanwege bouwwerkzaamheden is de Ernst Casimirstraat afgesloten, vanaf huisnummer 20 t/m 31.
  • Grondwerkzaamheden Schepen van der Portenstraat/Wilhelminalaan (tot 4-2-2023). Vanwege grondwerkzaamheden op de Schepen van der Portenstraat/Wilhelminalaan is op de Schepen van der Portenstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Vanuit de Wilhelminalaan is inrijden richting Schepen van der Portenstraat toegestaan.
  • Werkzaamheden Bethlehemstraat (10-2-2023): Verkeersmaatregelen: Vanwege rioolwerkzaamheden is de Bethelehemstraat vanaf huisnummer 23 t/m 124 afgesloten. Hierbij wordt er een omleiding ingesteld via de Lindanusstraat. 

Werkzaamheden kabels en leidingen

Daarnaast wordt er op verschillende plaatsen gewerkt aan kabels en leidingen. Meestal door nutsbedrijven zoals Enexis, Ziggo en KPN.  Hierdoor kan ter plaatse enige verkeershinder ontstaan.

Werkzaamheden kabels en leidingen op de kaart

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering: kabels en leidingen

Op diverse plaatsen in Roermond werken bedrijven aan de aanleg van kabels en leidingen in de straat.  Belanghebbenden worden door de betreffende bedrijven geïnformeerd over werkzaamheden in de buurt. 

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering - Kapellerlaan

De werkzaamheden aan de Kapellerlaan zijn zo goed als afgerond. De ontmoetingsbank op het uitzichtpunt noord is geplaatst en in het najaar wordt nog beplanting aangebracht.