Wet open overheid (Woo)

U mag informatie opvragen over het handelen van de gemeente. U maakt dan gebruik van de Wet open overheid. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek moet betrekking hebben op informatie over de publieke taak van de gemeente.

Documenten en de Wet open overheid

De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Dat kunnen papieren stukken zijn maar ook bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s of films.

U bent misschien op zoek naar bepaalde informatie, maar weet niet goed of deze bij de gemeente aanwezig is of waar deze precies is te vinden. Als dat zo is, dan adviseren wij u contact op te nemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) om uw informatievraag voor te leggen. Mogelijk dat het KCC de vraag niet zelf kan beantwoorden, zij zullen dan zorgen dat de vraag wordt doorgeleid en u op een later moment een antwoord ontvangt.
Indien u op basis van het antwoord dat u krijgt een formeel informatieverzoek wil indienen (Woo-verzoek) en een medewerker wil spreken die u daarbij behulpzaam kan zijn, dan zal het KCC u doorverbinden met een medewerker die u te woord zal staan. Over het indienen van een Woo-verzoek vindt u hieronder ook meer informatie.

Uw Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. De Woo is namelijk niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een aanvraag volledig digitaal indienen via DigiD of eHerkenning. Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt.

Voorwaarden

  • Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie beschikbaar is en of deze kan worden verstrekt. In de Woo staat wanneer informatie niet verstrekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven gegevens vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente.
  • Blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Termijn

  • De gemeente beoordeelt uw verzoek. U krijgt meestal binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente.
  • Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 2 weken.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier van te voren bericht over.

Meer informatie

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon