Wethouder Dirk Franssen

Wethouder Dirk Franssen

Wethouder voor economie, stedelijke ontwikkeling & financiën 1e loco-burgemeester Wijkwethouder centrum en Herten

  • Economie
  • Stedelijke ontwikkeling & Ruimtelijke ordening
  • Financiën, Grondzaken & Eigendommen
  • Arbeidsmarkt (werkgever)
  • Recreatie, Toerisme & Evenementen
  • (EU)Regionale samenwerking 

Nevenfuncties