Wethouder Marianne Smitsmans - Burhenne

Wethouder Marianne Smitsmans - Burhenne

Wethouder voor sociaal domein, gezondheid & diversiteit 2e locoburgemeester Wijkwethouder Roermond-Zuid en Maasniel

  • Sociaal Domein, WMO, Jeugdhulp &
  • Participatiewet
  • Sociale zaken, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening
  • Volksgezondheid
  • Arbeidsmarkt (werknemer)
  • Diversiteit, Emancipatie & Inclusie
  • VN-verdrag Handicap
  • Regenboogstad

Nevenfuncties