Wethouder Vincent Zwijnenberg

Wethouder Vincent ZwijnenbergWethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid & dienstverlening
3e loco-burgemeester
Wijkwethouder Hoogvonderen en Maasplassen

  • Openbare werken & Stedelijk beheer
  • Omgevingsvergunningen & Vergunningverlening
  • Mobiliteit & Infrastructuur (incl. OV-doelgroepenvervoer)
  • Personeel, Organisatie & Informatievoorziening
  • Juridische zaken & Dienstverlening
  • Bestuurlijke lobby
  • Culturele instellingen

Contact

06-54338387
vincentzwijnenberg@roermond.nl

Nevenfuncties