Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken (huis, gebouw, perceel of grond): de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-) waarde.

U ontvangt als eigenaar ieder jaar in februari van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait te berekenen. Zie ook de pagina gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde is openbaar. U kunt de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 bekijken op www.wozwaardeloket.nl.

WOZ-waarden van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) zijn niet openbaar. Ook het taxatieverslag is niet openbaar.

U kunt het taxatieverslag WOZ digitaal bekijken en downloaden op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

In het verslag staan de gegevens van de woning zoals het bouwjaar en de grootte. Verder staan in het taxatieverslag verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Wij raden u aan om de BsGW te bellen via: (088) 842 0420 als u vragen heeft over de hoogte van uw WOZ-waarde. Zij kunnen u dan vaak al helpen of adviseren over de juiste vervolgstap.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beslissing bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Bezwaar maken kunt u via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.