Aangifte van overlijden

Als iemand overlijdt moet aangifte gedaan worden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente zorgt er voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

U kunt digitaal aangifte doen van overlijden. 

Direct regelen via eHerkenning 

Indien aangifte van overlijden via eHerkenning niet mogelijk is, dan kunt u de aangifte van overlijden en de verklaring van overlijden mailen naar: stadswinkel@roermond.nl.

Het is niet mogelijk om een aangifte van lijkvinding via eHerkenning door te geven. Wij verzoeken u om dit per mail door te geven via burgerlijkestand@roermond.nl

Wilt u als burger aangifte van overlijden doen? Bel ons via 14 0475 of stuur een e-mail naar: stadswinkel@roermond.nl

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Als u wilt afwijken van deze termijn neem dan contact op met de burgerlijke stand. Telefoon 14 0475 of per e-mail: burgerlijkestand@roermond.nl.

  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS met een formulier waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt).
  • Identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een geneeskundige.
  • Als er sprake is van ontleding: een wilsbeschikking en een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding.
  • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van het overlijden.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een uitvaart bij overlijden in het buitenland.

Aangifte van overlijden is gratis. 
Een gewaarmerkte kopie van de overlijdensakte kost € 15,70.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.