AED nulmeting

Tijdens de nulmeting van uw AED worden de volgende punten gecontroleerd: 

 • Zichtbaarheid van de AED 
 • Locatie van de AED 
 • Bereikbaarheid van de AED 
 • Status van de AED 
 • Merk en type 
 • Leeftijd 
 • TSU (Technical Service Updates)* 
  - Output testen 
  - Impedantietest** van de AED 
  - Screening van het logboek van de AED op fout- of storingsmeldingen***. 
 • Heeft de AED een tas en First Responder kit en is deze compleet?
 • Type AED-kast (stroomvoorziening ja/nee) 
 • Status van de AED-kast 
 • Controle verouderde software en reanimatieprotocollen 
 • Leeftijd van de AED. De fabrieksgarantie is meestal 8 jaar. De levensduur is 8 tot 10 jaar.

* Een Technical Service Update (TSU) is een software update die vanuit de fabrikant wordt geïnitieerd. Elke AED binnen bepaalde serienummers ontvangen de update. Meestal wordt een TSU gedaan om de AED te optimaliseren in de werking. Reanimatievoorschriften en software in de AED kunnen in de loop der jaren achterhaald raken.  

** Impedantie test: Capaciteit interne condensator (zorgt voor de capaciteit van de schok aan de patiënt).  

*** Foutmeldingen.  Elke AED test zichzelf elke dag, week en/of maand. Als de AED tijdens deze testen constateert dat er iets is veranderd in de status, is dit terug te lezen in het logboek van de AED.